SEMINARIUM OM TANKBELÄGGNINGAR

27 mars 2014

Seminariet arrangeras av Tankgruppen, www.tankgruppen.nu, vilket är ett branschforum för tankbeläggningar. Här ingår representanter från beställare, entreprenörer, material- och maskinleverantörer, konsultföretag, forskningsinstitut och utbildningsinstans.

Inriktningen fokuseras på att:

Program
Programmet för Tankdagen kommer bl a att innehålla följande:

· Översikt över tankbeläggningar
· Trafikantaspekter
· En
skilda vägar: erfarenheter och krav på tankbeläggningar
· Bitumen
: miljöaspekter + nya produkter
· Maskine
r för tankbeläggningar
· Regelverk (inkl AMA13)
+ CE-märkning
· Internationell utblick

Dessutom kommer det att ges tillfälle att ställa frågor under diskussionspunkten som avslutar programmet. Skicka gärna in frågor och kommentarer tillsammans med anmälan, så har vi bättre möjlighet att ge utförliga svar samt planera in ev inlägg. Detaljerat program: Klicka här 

Målgrupp
Tankdagen vänder sig till alla utförare, beställare (Trafikverket, kommuner, flyg, enskilda vägar) och material-/maskinleverantörer som kommer i kontakt med tankbeläggningsfrågor.

Tankdagen vänder sig både till erfarna tankbeläggare och till Dig som är ny inom detta område och vill veta mer om tankbeläggningsteknik och vad de kan användas till.

Du som har jobbat med tankbeläggningar i många år, tag gärna med en yngre medarbetare!

Tid och plats
27 mars 2014, kl 09.00 – 16.00 (Registrering och kaffe mellan 09.00-09.30)

Plats: Inforum, Vallgatan 5, Solna (vid NCC) Se karta... (pdf)

Vägbeskrivning Från Bromma flygplats eller Arlanda tar man flygbuss och kliver av vid Scandic Järva krog. Från Stockholm C går pendeltåg till Ulriksdal. Därifrån promenadavstånd (ca 10 min).

Avgift
1.700 kronor exkl mervärdesskatt.
Lunch och kaffe samt viss dokumentation ingår i priset.

Anmälan senast 6 mars
Anmälan sker enklast via elektronisk blankett (Klicka här) eller genom att kontakta Asfaltskolans kansli.

OBS! Bekräftelse på anmälan sker endast via e-post. Efter den 13 mars 2014 är anmälan bindande.

Upplysningar
Önskar Du mer information om Tankdagen är Du välkommen att kontakta Glenn Lundmark, Asfaltskolan, tel: 08-590 956 62 eller Torbjörn Jacobson, Tankgruppen, tel: 010-123 69 05.

Anmälan skickas till: Asfaltskolan, Box 4022, 195 04  Rosersberg, tel: 08-590 803 20, fax: 08-59 00 49 29,

E-post: info@asfaltskolan.se eller registrera Dig via hemsidan:


Anmälan

Detaljerat program: Klicka här 

Program (pdf) för utskrift


*Tankbeläggningar = ytbehandling, slurry, bindemedelsförsegling, IM (Indränkt makadam), IMT, tanklappning (med tex HP27)

Tankbeläggningar

Tankbeläggning, som omfattar ytbehandling, indränkning och försegling, har en lång tradition i Sverige. Redan i slutet av 1800-talet började indränkning och ytbehandling användas som beläggning på gator och vägar. Idag läggs c:a 16 miljoner kvadratmeter årligen. Det finns ett stort antal varianter av tankbeläggning anpassade för olika ändamål vid byggande, drift och underhåll av gator, vägar och flygfält. Bindemedlet utgörs av bitumenemulsion, miljöanpassad bitumenlösning, mjukbitumen eller rent bitumen. I vissa fall kan polymermodifierade emulsioner förekomma. Ballasten måste ha god kvalitet och renhetsgrad samt ha lämplig kornform.

Vid produktion är utläggningskapaciteten hög. Vägytan går att trafikera en kort stund efter det att ytan packats och sandats av. Tankbeläggningar är kostnadseffektiva eftersom priset per kvadratmeter är lägre än för massabeläggningar samtidigt som funktionstiden är lång. Tekniken används först och främst på låg- till medeltrafikerade vägar och gator men kan även i viss omfattning användas på högtrafikerade vägar och flygfält. Till fördelarna räknas att vägbanan får god friktion och yttextur, vilket är positivt för trafiksäkerheten. Dessutom medför åtgärden att vägkonstruktionens yta tätas, vilket gör att nedbrytningen av speciellt äldre vägar bromsas. Tekniken är energisnål eftersom stenmaterialet inte behöver värmas. Ej heller någon blandning i verk erfordras, vilket medför ett minskat transportbehov. Tekniken är även resursbesparande genom att stenmaterial och bindemedel sprids direkt på vägen i relativt tunna lager. Tankbeläggningar är mycket flexibla och passar därför bra på vägar med sämre bärighet eller ojämna tjällyftningar. De används även för att förebygga eller bromsa nedbrytning av åldrade vägytor. Lagning av ytliga skador är ännu ett bra exempel på användningsområde.

Tankgruppen
Rickard Melin, TRAFIKVERKET Ordf.
Nils-Gunnar Göransson,VTI Sekr.
Glenn Lundmark, ASFALTSKOLAN
Johan Falk, TRAFIKVERKET
Karin Svensson, SKANSKA
Kenneth Lind, TRAFIKVERKET
Mats Norell, MN ASPHALT CONSULTING
Mikael Jonsson, NYNAS
Nicklas Sundström, TRAFIKVERKET
Pär Eliasson, TRAFIKVERKET
Pär Gustafsson, SVEVIA
Sven Brodin, TYRESÖ KOMMUN
Thomas Eriksson, TVM
Thomas Wallin, AKZONOBEL
Tomas Brodin, NCC
Torbjörn Jacobson, TRAFIKVERKET


Läs mer om tankbeläggningar...