Miniseminarium om tankbeläggningar 9 april 2008
Med information om Europastandard för ytbehandling.

Dokumentation:

Tankgruppen och Tankbeläggningar

Torbjörn Jacobson, Vägverket

Sammanställning Tankbeläggningsaktiviteter (pdf 390 kB)

Torbjörn Jacobson, Vägverket

Tillståndsbedömning av ytbehandling - defekter (pdf 720 kB)

Torbjörn Jacobson, Vägverket

Information om Tankgruppen (pdf 120 kB)

Pereric Westergren, Vägverket

Europastandard för ytbehandling (pdf 1,8 MB)

Bo Simonsson, Vägverket

Utförande av ytbehandlingstypprovning (s.k. TAITs) år 2008 (Word 35 kB)

Bo Simonsson, Vägverket