Tankdagen 2007
Dokumentation från de tekniska föredragen på Tankdagen 2007 i Solna

Tips! Om man sparar ner pdf-filerna på hårddisken och sedan öppnar direkt med Acrobat Reader, så går det mycket snabbare att läsa filerna än om man tittar på dokumenten genom webläsaren.

Vägverkets syn på ytbehandlingar (pdf 170 kB)

Pereric Westergren, Vägverket

 

Europastandard för ytbehandling (pdf 500 kB)

Bo Simonsson, Vägverket

 

Tillståndsbedömning av ytbehandling / defekter (pdf 360 kB)

Torbjörn Jacobson, VTI

 

Erfarenheter från funktionellt inriktad upphandling (pdf 540 kB)

Bo Simonsson, Vägverket

 

Bulleregenskaper hos ytbehandlingar (pdf 400 kB)

Mikael Ögren, VTI

 

Bitumen (pdf 140 kB)

Per Redelius, NYNAS

 

Bindemedel för tankbeläggning (pdf 50 kB)

Mikael Jonsson, NYNAS

Ytbehandling med polymermodifierade emulsioner (pdf 480 kB)

Rafael Renaudeau, NYNAS

Inledning till avsnitt om Indränkt Makadam (pdf 70 kB)

Torbjörn Jacobson, VTIt

Indränkt makadam - Beställarens erfarenheter (pdf 530 kB)

Ingemar Gustavsson, Vägverket

Indränkt Makafdam på "Gudrunvägarna" (pdf 530 kB)

Niclas Johansson, SKANSKA