Seminarium om Tankbeläggningar 2005
Dokumentation från de tekniska föredragen på Tankdagen 2005

OBS! Vid problem att läsa pdf-dokumenten i webläsaren (tex att presentationerna blir vita utan bilder) Ladda över dokumenten till datorn genom att högerklicka + "spara som". Öppna sedan som vanligt med Acrobat Reader.

Problemet beror på att läsningen av pdf via webprogrammet tar mer kraft av datorn. Bilderna laddas därför mycket långsamt, och laddas om efter varje scrollning. Det går dock något snabbare om man ej startar Acrobat utan endast Acrobat Reader. Även en uppgradering till senaste Acrobatversionen kan göra läsningen via webben snabbare.

Presentation Tankbeläggningar (pdf 260 kB)

Torbjörn Jacobson, VTI

 

Tankbeläggningsgruppen (pdf 475 kB)

Pereric Westergren / Kurt Edlund, Vägverket

 

Projekt HARALD (pdf 480 kB)

Mats Wendel, Vägverket Region Mälardalen

 

Synpunkter från ballastindustrin (pdf 435 kB)

Jan Bida, SBMI

 

Val av ytbehandling: Sverige / internationellt (pdf 390 kB)

Mikael Jonsson, NYNÄS

 

Ytbehandling: erfarenheter från beställarsidan (pdf 340 kB)

Mats Sandgren / Nils Eneland, Vägverket

 

Ytbehandling: erfarenheter från utförarsidan (pdf 515 kB)

Björn Carlqvist, Vägverket Produktion

CEN-standard för tankbeläggning (pdf 516 kB)

Svante Johansson, TRAVECON

Indränkt makadam och massabunden makadam (pdf 1,6 MB)

Rune Fredriksson, Vägverket Produktion

Beställarens erfarenheter av Ytbehandling (pdf 470 kB)

Indränkt makadam: erfarenheter från beställarsidan (pdf 415 kB)

Nils Eneland, Vägverket

Indränkt makadam: erfarenheter från utförarsidan (pdf 218 kB)

Niclas Johansson, SKANSKA

Slurry (pdf 700 kB)

Jan Adén, SKANSKA

Försegling (pdf 120 kB)

Charles Krylander, VIAFLEX

Försegling och slurry på flygfält (pdf 195 kB)

Nils-Erik Nyqvist / Peter Bergman, LFV Teknik

Enskilda vägar och andra lågtrafikerade vägar samt ny teknik (pdf 1,3 MB)

Sven Pettersson, MASAB

FoU från de senaste åren (pdf 240 kB)

Torbjörn Jacobson, VTI