Asfaltskolans personuppgiftspolicy

Asfaltskolan behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att kunna ge service åt dig som kursdeltagare hos Asfaltskolan registrerar vi namn, kontaktuppgifter och personnummer. Uppgifterna lagras endast i Asfaltskolans register och lämnas ej ut till tredje part*. (F.o.m. 25 maj 2018 ersätts PuL av EU:s dataskyddsförordning GDPR.)

Om Du önskar få Din utbildning hos Asfaltskolan registrerad i ID06 Kompetensdatabas ska Du logga in på www.id06kompetensdatabas.se och ge ett centralt samtycke till detta. Du kan även ge Ditt samtycke till ID06 Kompetensdatabas i samband med en kurs, eller i efterhand sända in ett skriftligt samtycke till Asfaltskolan tillsammans med en kopia av giltig legitimation. Läs mer...

Du kan när som helst begära registerutdrag eller begära att dina uppgifter raderas från Asfaltskolans register genom att kontakta Asfaltskolan via mail info@asfaltskolan.se eller brev: Asfaltskolan, Box 4022, 195 04 Rosersberg.

*Asfaltskolan är en fristående enhet med NCC Industry AB som juridisk huvudman. Enbart personuppgifter för anställda inom NCC kan komma att lämnas ut till NCC. Uppgifter om andra företags kursdeltagare kan efter förfrågan lämnas ut till HR-ansvariga inom respektive företag.

Läs mer om ID06 Kompetensdatabas

Ladda ner info om hur du samtycker till ID06-registreringen

Ladda ner ID06 personuppgiftspolicy

Ladda ner blankett för samtycke