Asfaltskolans personuppgiftspolicy

Asfaltskolan behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För att kunna ge service åt dig som kursdeltagare eller seminariedeltagare hos Asfaltskolan registrerar vi namn och de kontaktuppgifter du lämnat vid kursanmälan. För dig som önskat få din utbildning registrerad i ID06 Kompetensdatabas registrerar vi även personnummer. Uppgifterna lagras endast i Asfaltskolans register och lämnas ej ut till tredje part*.

Eventuella uppgifter om t.ex. särskild kost som du lämnar i samband med anmälan till kurser eller seminarier raderas snarast efter genomförd aktivitet.

Om du önskar få din utbildning hos Asfaltskolan registrerad i ID06 Kompetensdatabas kan du logga in på www.id06kompetensdatabas.se och ge ett centralt samtycke till detta. Du kan även ge ditt samtycke till ID06 Kompetensdatabas i samband med en kurs, eller i efterhand sända in ett skriftligt samtycke till Asfaltskolan tillsammans med en kopia av giltig legitimation. Läs mer...

Du kan när som helst begära registerutdrag eller begära att dina uppgifter raderas från Asfaltskolans register genom att kontakta Asfaltskolan via mail info@asfaltskolan.se eller brev: Asfaltskolan, Box 4022, 195 04 Rosersberg. Notera dock att Asfaltskolan i så fall inte längre kommer att kunna bekräfta dina genomgångna utbildningar.

*Asfaltskolan är en fristående enhet med NCC Industry AB som juridisk huvudman. Enbart personuppgifter för anställda inom NCC kan komma att lämnas ut till NCC. Uppgifter om andra företags kursdeltagare kan efter förfrågan lämnas ut till HR-ansvariga inom respektive företag.

Läs mer om ID06 Kompetensdatabas

Ladda ner info om hur du samtycker till ID06-registreringen

Ladda ner ID06 personuppgiftspolicy

Ladda ner blankett för samtycke till ID06 Kompetensdatabas