FAS Metoder - Arkiv

 Kategori

 Metod nr

 Revision

 Titel

 Anmärkning / Ersatt av

 Allmänt

 001

 2002

Allmän information

 

 

 015

 1995

Beräkning av standardavvikelse och strykning av extremdata

 

 

 024

 1995

Kontroll av spridarramp för tankbeläggningar

 (SS-EN 12272-1)

 Stenmaterial

 207

 2001

Provberedning

 932-2

 

 208

 1998

Bestämning av korndensitet genom vägning under vatten

 1097-6

 

 209

 1998

Bestämning av flisighetstal

 SS-EN 933-3 (Flisighetsindex)

 

 210

 2001

Bestämning av sprödhetstal

 SS-EN 1097-2 (motstånd mot fragmentering)

 

 221

 2002

Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys

 SS-EN 933-1

 

 228

 1998

Bestämning av korndensitet med pyknometer

 SS-EN 1097-6

 

231

1998

 Bestämning av slipvärde

 

 

 243

 1999

Bestämning av krossytegrad

 SS-EN 933-5 (Andel korn med krossade och brutna ytor)

 

 244

 1999

Bestämning av LT-index

 SS-EN 933-4

 

 252

 2002

Bestämning av hålrumshalt hos torrt packat filler

 SS-EN 1097-4

 

 253

 2002

Bestämning av fillers förstyvande inverkan på bitumen

 

 

 257

 2002

Provtagning vid kvalitetskontroll av filler

 

 

 258

 2002

Bestämning av korndensitet hos råfiller

 SS-EN 1097-7

 

 259

 2002

Bestämning av kulkvarnsvärde

 SS-EN 1097-9

Bituminösa bindemedel

341

 1998

Bestämning av silrest hos bitumenemulsion

 SS-EN 1429

342

 1998

Bestämning av utrinningstid hos bitumenemulsion med standardviskosimeter (STV 4 mm)

 SS-EN 12846

345

 1998

Bestämning av brytindex för bitumenemulsion

 SS-EN 13075-1

350

 1998

Destillation av bitumenlösning och vägolja

351

 1997

Provtagning

 SS-EN 58

Asfaltbeläggning och asfaltmassa

401

2002

Bestämning av bindemedelshalt. Allmänt

402

2002

Bestämning av bindemedels- och vattenhalt genom varmextraktion i Soxhletapparat

 SS-EN 12697-1

403

2002

Bestämning av bindemedelshalt genom kallextraktion med mekanisk omrörning

 SS-EN 12697-1

404

2002

Bestämning av bindemedels- och/eller vattenhalt genom varmextraktion

 SS-EN 12697-1

405

2002

Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion i filtercentrifug

 SS-EN 12697-1

406

2002

Bestämning av bindemedelshalt genom varmextraktion

 SS-EN 12697-1

411

1998

Bestämning av skrymdensitet. Paraffinmetoden

 SS-EN 12697-6

412

1998

Bestämning av kompaktdensitet med pyknometer och lösningsmedel

 SS-EN 12697-5

413

1997

Beräkning av hålrumshalt

 SS-EN 12697-8

414

2001

Framställning av provkroppar enligt Marshall

 SS-EN 12697-30

416

2001

Provberedning

417

1997

Provtagning vid kvalitetskontroll av asfaltmassa

418

1999

Provtagning vid kontroll av asfaltbetong

419

2002

Återvinning av bindemedel från asfaltmassor, utförd med rotationsindunstare

 SS-EN 12697-3

425

2000

Bestämning av kompaktdensitetmed pyknometer och vatten

 SS-EN 12697-5

427

1998

Bestämning av skrymdensitet hos provkroppar med låg hålrumshalt

 SS-EN 12697-6

430

1982

Bestämning av utspridd bindemedelsmängd vid utförande av tankbeläggningar

 SS-EN 12272-1

432

2001

Bestämning av bindemedelshalt enligt pipettmetoden

 SS-EN 12697-1

434

2002

Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion i Boralapparat

 SS-EN 12697-1

435

2002

Bestämning av separationstalet

 SS-EN 12697-15

436

2002

Återvinning av bindemedel genom extraktion med diklormetan och enkel destillation

 SS-EN 12697-3

446

2001

Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning

 SS-EN 12697-12

447

1998

Bestämning av stämpelbelastningstid för asfaltmastix

448

1998

Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos dränerande asfaltbetong

 SS-EN 12697-6 (-29)

449

1999

Bestämning av draghållfasthet genom pressdragprovning

 SS-EN 12697-23

454

1998

Bestämning av styvhetsmodulen hos asfaltbetong genom pulserande pressdragprovning

 SS-EN 12697-26

455

2001

Bestämning av vidhäftningen mellan sten och bitumen i närvaro av vatten enligt rullflaskmetoden

 SS-EN 12697-11

460

2001

Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor

462

2002

Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion på en siktserie

 (SS-EN 12697-1)

465

2000

Bestämning av stämpelintryck för gjutasfalt

 SS-EN 12697-20

468

2000

Bestämning av deformationsresistens med dynamisk kryptest

 SS-EN 12697-25

471

2003

Bestämning av nötningsmotstånd enligt Prallmetoden

 SS-EN 12697-16

476

2003

Bestämning av bindemedelshalt enligt förbränningsmetoden

 SS-EN 12697-39

479

2002

Bestämning av resistens mot flygbränsle enligt Cantabro test

 SS-EN 12697-43

479

2003

Bestämning av resistens mot flygbränsle enligt Cantabro test

480

2002

Bestämning av bindemedelshalt genom extraktion enligt ultraljudsmetoden

 SS-EN 12697-1