Metoddagen 8 feb 2018

Dokumentation från de tekniska föredragen på Metoddagen 2018 i Solna
Klicka på rubrikerna så öppnas dokumentationen som pdf. Till varje avsnitt finns även en video.

Läs mer om metodarbetet på Metodgruppens hemsida: www.metodgruppen.nu

BLOCK 1
Inledning Metodgruppen och Metodutskotten Johanna Thorsenius, Trafikverket
Ringanalys Wheel-Track / Erfarenheter från Norge Einar Aasprong, Statens Vegvesen
Aktuellt för svenska lab från TG2 (CEN/TC227/WG1) Hassan Hakim, NCC Industry
Kenneth Lind, Trafikverket
BLOCK 2
Nyheter om ballast i AMA 17 och Trafikverkets regelverk Klas Hermelin, Trafikverket
Nyheter om asfalt i AMA 17 och Trafikverkets regelverk Kenneth Lind, Trafikverket
Mätning av styvhet genom modalanalys Anders Gudmarsson, PEAB Asfalt
Ny utrustning för heltäckande packningskontroll och homogenitet Torsten Nordgren, Trafikverket
BLOCK 3
Historisk resumé, hur (o)moderna är våra metoder? Lars Stenlid, Skanska
QC-tester för kontroll av bitumenegenskaper Erik Oscarsson, Skanska
Effekten på PMB vid återvinning Erik Oscarsson, Skanska
BLOCK 4
Provtagning vid inventering - urval av provpunkter Virgilio Perez, Ramböll
Flygplatsunika metoder och utmaningar Tage Svenningsson och
Robert Lestander, Swedavia
Ringanalysgruppen (Genomförda 2017 och planerade 2018) Håkan Arvidsson, VTI

Tips! Om man sparar ner pdf-filerna på hårddisken (högerklicka och "spara som") och sedan öppnar direkt med Acrobat Reader, så går det mycket snabbare att läsa filerna än om man tittar på dokumenten genom webläsaren.