Metoddagen 11 feb 2016

Dokumentation från de tekniska föredragen på Metoddagen 2016 i Solna
Klicka på rubrikerna så öppnas dokumentationen som pdf. Till varje avsnitt finns även en video.

Läs mer om metodarbetet på Metodgruppens hemsida: www.metodgruppen.nu

BLOCK 1
Oförstörande provning - vart är vi på väg?

Video

Fredrik Lindström, Trafikverket
Georadar

Video

Fredrik Lindström, Trafikverket
Friktionsmätning och textur (Resultat från mätningar 2014)

Video

Leif Sjögren, VT
En oförstörande laboratoriemetod för bestämning av asfaltbeläggningars styvhet

Video

Anders Gudmarsson, PEAB
BLOCK 2
Kvalitets- och homogenitetskontroll av nya beläggningar (MPD)

Video

Thomas Lundberg, VTI
Nyheter i Trafikverkets regler och krav

Video

Kenneth Lind, Trafikverket
Förprovning vid Remixing

Video

Kenneth Lind, Trafikverket
Sammandrag från NordFoU (Prall)

Video

Kenneth Lind, Trafikverket
Standardisering av testmetoder för asfalt i Europa (CEN/TC227 och SIS/TK202) - Inledning

Video

Kenneth Lind, Trafikverket
Standardisering av testmetoder för asfalt i Europa (CEN/TC227 och SIS/TK202)

Video

Hassan Hakim, NCC Industry
BLOCK 3
Validering av åldringssamband för asfaltbeläggning (SBUF)

Video

Khalid Kader, NCC Industry
Optimal konditionering och provningstemperatur för ITSR (SBUF)

Video

Patryk Witkiewicz, Skanska
Nyheter inom Bitumenområdet

Video

Thorsten Nordgren, Trafikverket
Multiple Stress Creep Recovery Test - Utvärdering av bitumens deformationsegenskaper

Video

Anders Gudmarsson, PEAB
BLOCK 4
Info från ballastutskottet och nytt regelverk (Obundna lager + siktning grovkorniga material)

Video

Klas Hermelin, Trafikverket
Motiv till provningsmetoder och kravnivåer

Video

Klas Hermelin, Trafikverket
Ringanalys på ballast (kulkvarn, flisighet, och korndensitet)

Video

Håkan Arvidsson, VTI

Tips! Om man sparar ner pdf-filerna på hårddisken (högerklicka och "spara som") och sedan öppnar direkt med Acrobat Reader, så går det mycket snabbare att läsa filerna än om man tittar på dokumenten genom webläsaren.