Metoddagen 5 feb 2015

Dokumentation från de tekniska föredragen på Metoddagen 2015 i Solna
Klicka på länkarna så öppnas dokumentationen som pdf.

Läs mer om metodarbetet på Metodgruppens hemsida: www.metodgruppen.nu

BLOCK 1
Nyheter i Trafikverkets kravdokument Kenneth Lind, Trafikverket
Provning av farliga ämnen Åsa Lindgren, Trafikverket
APV krav för arbeten som Trafikverket beställer eller ger tillstånd till Ulf Danielsson, Trafikverket
BLOCK 2
Karaktärisering av asfalt genom skjuvprovning Safwat Said, VTI
Tillståndsmätning med smartmobil; en översikt av läget Leif Sjögren, VTI
Rapport från oförstörande mätning Fredrik Lindström, Trafikverket
Vägteknikerns metoder Martin Wiström, Ramböll
BLOCK 3
Asfalt med bullerreducerande egenskaper: erfarenheter och nuläge Torbjörn Jacobson, Trafikverket
Lab-provning av bullerdämpande asfalt (E4 Rotebro) Dubbeldrän Mats Wendel, PEAB Asfalt
Provning av cementstabiliserad asfalt Martyn Luby, Volvo
Övergång från kapillärviskosimeter till Rotationsviskosimeter Michael Langfjell, PEAB Asfalt
BLOCK 4
Kalltillverkad asfalt; metoder, standarder, provningsmetoder Roger Lundberg, NCC Roads
Nya krav och metodbeskrivningar från Trafikverket Klas Hermelin, Trafikverket

Tips! Om man sparar ner pdf-filerna på hårddisken (högerklicka och "spara som") och sedan öppnar direkt med Acrobat Reader, så går det mycket snabbare att läsa filerna än om man tittar på dokumenten genom webläsaren.