Metoddagen 6 feb 2014

Dokumentation från de tekniska föredragen på Metoddagen 2014 i Solna
Klicka på länkarna så öppnas dokumentationen som pdf.

Läs mer om metodarbetet på Metodgruppens hemsida: www.metodgruppen.nu

BLOCK 1
AMA Anläggning 13 + TRVKB Bitumenbundna lager 13 + Regler för reglering Kenneth Lind, Trafikverket
TRVKB Obundna lager 13 (Nyheter: Sandekvivalent, glimmer mm) Klas Hermelin, Trafikverket
BLOCK 2
Info om Metodgruppens forum på Internet Leif Viman, VTI
Metodhandledning för Sandekvivalent Håkan Arvidsson, VTI
Metodhandledningar för kontroll av siktar + krossytegrad Henrik Broms, HBR Konsult
Bitumen (aktuella remisser, ny standard för emulsion) Thorsten Nordgren, Trafikverket
Mätning med georadar i Norden (Maranord) Johan Ullberg, Trafikverket
Boverket (marknadskontroll av asfalt) Sara Elfving, Boverket
BLOCK 3
Prall, Nord-FoU + Utredning vattenkänslighet (ITSR) Kenneth Lind, Trafikverket
Återuppvärmning av asfaltmassa på lab Patryk Witkiewicz, Skanska
Ringanalys Wheel tracking, WTT (SBUF-projekt) Patryk Witkiewicz, Skanska / Henrik Arnerdal, Nynas
Friktionsmätning Sven-Åke Lindén, VTI
BLOCK 4
Provning av asfalt/vägmaterial i Kina Jesper Elsander, Trafikverket
Ringanalyser Leif Viman, VTI
Hålrumsmätning (VTI-projekt) Henrik Broms / Leif Viman, VTI

Tips! Om man sparar ner pdf-filerna på hårddisken (högerklicka och "spara som") och sedan öppnar direkt med Acrobat Reader, så går det mycket snabbare att läsa filerna än om man tittar på dokumenten genom webläsaren.