FAS Metoddag 19 feb 2003

Obs! Understrukna titlar har länkade pdf-dokument

 

Presentation av FAS Metodgrupp och FAS Metoder 2003 - Glenn Lundmark, FAS  


SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond – Bertil Grandinson, SBUF

En presentation av SBUF – syfte, historia, projekt, ansökan om projektbidrag mm 


Vändskak” – ett SBUF-projekt – Björn Kullander, NCC Roads

Presentation av en metod för kontroll av fillers inverkan på asfaltegenskaper.


CEN-standarder för asfaltbranschen – Glenn Lundmark

Aktuellt läge beträffande övergången från FAS-metoder till europastandarder  

ATB VÄG – nyheter 2003 – Pereric Westergren, Vägverket Borlänge


Glimmers inverkan på beläggningskvaliteten – Hassan Hakim, VTI

Inlägg av Håkan Thorén, VV Reg Väst, om svällning av provkroppar innehållande glimmer

Något om bakgrund, hittillsvarande resultat samt pågående projekt.


Ringanalyser – Leif Viman, VTI

Information om Metodgruppens planerade ringanalyser 2003.


Ackreditering – Leif Viman

Information om ackreditering av väglaboratorier.  


Provning av polymerbitumen – Uffe Mortensen, PANKAS

I Sverige har just påbörjats ett projekt för att jämföra prestanda hos beläggningar med PMB respektive omodifierat bitumen. I Danmark har man en mångårig och väldokumenterad erfarenhet av användning av polymerbitumen. Vi får här en presentation av danska kollegor av de provningsmetoder som används för att fastställa kvaliteten hos PMB.  


Roterande neddelare för stenmaterial – Anna Klingberg

Ett alternativt sätt för neddelning av stenmaterial, som kraftigt underlättar den många gånger tunga hanteringen.  


Seismisk mätning av E-modul hos asfaltbeläggningar – Nils Rydén, PEAB

Kontroll av styvhet hos asfaltbeläggningar i fält genom icke förstörande provning.