Metoddagen 2007
Dokumentation från de tekniska föredragen på Metoddagen 2007 i Solna

Tips! Om man sparar ner pdf-filerna på hårddisken och sedan öppnar direkt med Acrobat Reader, så går det mycket snabbare att läsa filerna än om man tittar på dokumenten genom webläsaren.

Ringanalyser (pdf 250 kB)

Leif Viman, VTI

 

Provtagning på väg (pdf 370 kB)

Mansour Ahadi, Vägverket Produktion

 

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa (pdf 190 kB)

Thomas Karlsson, Skanska

 

Struktur på kommande ATB och AMA (pdf 550 kB)

Klas Hermelin, Vägverket

 

Införande av CEN-standarder för asfalt (pdf 550 kB)

Pereric Westergren, Vägverket

 

Skillnader mellan FAS- och CEN-metoder (pdf 190 kB)

Leif Viman, VTI

 

Uppföljning av ballaststandarder (Presentation, pdf 150 kB)

5-års översyn av ballaststandarder (förteckning)

Henrik Broms, HBKAB

OBS! Skicka Dina synpunkter på CEN-standarderna för ballast till:
hbkab@telia.com eller leif.viman@vti.se

Polymerbitumens betydelse för funktionella egenskaper (pdf 160 kB)

Erik Malmqvist, PEAB Asfalt

Icke förstörande provning av funktionella egenskaper (pdf 775 kB)

Bertil Mårtensson, Vägverket

Kvalitetskontroll - Prall mm (pdf 530 kB)

Mats Wendel, Vägverket