Metoddagen 2005
Dokumentation från de tekniska föredragen på Metoddagen 2005 i Solna

Ny utformning av funktionskapitlet (pdf 730 kB)

Jesper Elsander, Vägverket

 

Nya krav på ballast (pdf 50 kB)

Ringanalyser på EN-metoder för ballast (pdf 160 kB)

Leif Viman, VTI

 

Tillhandahållande av bitumen i Vägverkets entreprenader (pdf 430 kB)

Bengt Magnusson, Vägverket

 

Framtida funktionsupphandlingar inom Vägverket / DOR och Georadar (pdf 490 kB)

Mats Wendel, Vägverket Region Mälardalen

 

Styvhetsmodul (pdf 260 kB)

Björn Kullander, NCC Roads

 

Prall (pdf 180 kB)

Khalid Kader, NCC Roads

 

Ballaststandarder

Presentation (pdf 1,7 MB)

UEPG statement (160 kB)

CEN deklaration exempel (pdf 114 kB)

Jan Bida, SBMI

Förändringsarbete för ballaststandarder (pdf 110 kB)

EN metoder på 5 års översyn (pdf 10 kB)

Henrik Broms, HB Konsult

Utmattningsprovning (pdf 830 kB)

Richard Nilsson, Skanska

Nya funktionella metoder för bindemedel (pdf 840 kB)

Timo Blomberg, Nynäs

Bitumenprovväg E6 (pdf 460 kB)

Bitumenprovning enligt TBV beläggning 2005 (pdf 1 kB)

Thorsten Nordgren, Vägverket