Konferensanmälan

Fyll i nedanstående fält och tryck sedan på knappen "Anmäl mig" längst ner så mailas detta formulär till oss. Obs! För att vi skall kunna maila tillbaka en bekräftelse krävs att E-postadress är korrekt ifylld i fältet nedan.

Seminarie:

Namn:

Företag (OBS ange hela företagsnamnet inkl regionsbeteckning el dyl):

Kallelse och bekräftelseadress:

Postnummer:

Ort:

Land:

Telefon

Telefax:

E-postadress: (OBS! Måste fyllas i korrekt för att vi skall kunna bekräfta anmälan via E-post)

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Organisationsnummer:

Ditt projektnr, ref.nr, kostnadsställe/konto eller motsvarande:

VAT nr: (gäller deltagare från övriga Norden)

Hur har Du fått information om denna konferens?
Av kollega inom branschen
Av personal-/utbildningsansvarig på företaget
På annat sätt:

Meddelande (tex behov av särskild kost)