Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

den heltäckande kursen för att lära sig mer om material, utförande och olika användningsområden för asfalt.

Se vidare Kursrekommendationer.

Anmäl mig

Tid och plats
14 – 18 januari 2019 Volvo Customer Center i Eskilstuna. Logi på Clarion Bolinder Munktell i Eskilstuna.
samt
11 – 15 mars 2019
Arken konferenscenter, Göteborg, tel 031-726 25 00

Samling
kl 09.00

Kursens längd
Allmän kurs: 5 dagar

Utbildningsmål
Du som arbetar i asfaltbranschen får viktiga baskunskaper och förutsättningar för vidareutveckling. Vi rekommenderar att du har genomgått denna kurs innan du anmäler dig till någon av Asfaltskolans påbyggnadskurser.

Målgrupp
Verksamma inom beläggningsbranschen, såväl statliga som kommunala och privata beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Innehåll
1) Asfaltbeläggningar – allmänt: konstruktion och funktion
2) AMA Anläggning
samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
3) Ingående material; sten och bitumen
4) Massabeläggningar: proportionering/arbetsrecept, tillverkning (inkl studiebesök vid asfaltverk), transport, utläggning och packning
5) Tankbeläggningar

Prov/Intyg
Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Förberedelse
Cirka 3 veckor före kursens början skickar vi ut en "minibrevkurs" till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet måste du lösa och sända till oss före kursstart.

Förkunskaper
Ovanstående brevkurs. En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik

Sista anmälningsdag
10 december 2018 (Eskilstuna), respektive 4 februari 2019 (Göteborg).

Kursavgift
12.100 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

Kostnad för kost och logi:
Eskilstuna: Logi på Clarion inkl frukost och middag, 1.100 kr/dygn exkl moms. Dagpaket hos Volvo inkl 2xkaffe+lunch, ca 200 kr/dygn exkl moms (faktureras av Asfaltskolan).

Göteborg: Helpension i enkelrum: 1.800 kr/dygn. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 485 kr/dygn exkl moms.

Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs

Två dagars introduktion i ämnet asfaltbeläggningar för dig som endast kommer i viss kontakt med beläggningsfrågor i ditt yrke.

Anmäl mig

Tid och plats

22 – 23 januari 2019. Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1 (Vid trafikplats Glädjen).

Samling
kl 09.00

Kursens längd
2 dagar

Utbildningsmål
Att ge en introduktion till vad asfaltbeläggningar är. Vad de består av, vilka olika typer som finns samt vad som påverkar valet av beläggningsåtgärd.

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till statliga och kommunala beställarrepresentanter som ej har behov av en djupare kunskap om asfaltbeläggningar. Kursen innehåller endast en mycket kortfattad genomgång av utläggning och packning, varför kursen ej lämpar sig för utförare eller kontrollanter.

Innehåll
- Asfaltbeläggningar – allmän introduktion om beläggningstyper, konstruktion och funktion
- AMA Anläggning samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
- Material: sten, bitumen
- Tankbeläggningar
- Lågtrafikerade vägar
- Utsatta ytor; busshållplatser, rondeller etc

Förberedelse
Cirka 3 veckor före kursens början skickar vi ut en”minibrevkurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet är frivilliga men rekommenderas för bästa utbyte av kursen.

Förkunskaper
Ovanstående brevkurs.

Sista anmälningsdag
18 december 2018.

Kursavgift
6.600 kr. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

Kostnad för helpension i enkelrum: 1.800 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll – Allmän kurs

Anmäl mig

Kursen behandlar förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll och är lämplig för personer som arbetar med Trafikverkets Grundpaket/Baskontrakt samt kommunala driftentreprenader. För nybyggnad, reinvestering och förebyggande underhåll av gator och vägar hänvisas till kursen "Val av beläggningsåtgärder".

Tid och plats
25 – 27 mars 2019 Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1 (Vid trafikplats Glädjen).

Samling
Kl 09.30

Kursens längd
3 dagar

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är arbetsledare, förare eller övrig personal och som planerar arbeta med eller redan tidigare arbetar med reparation av belagda ytor. Kursen tar upp frågor som gäller både vägar och gator, och vänder sig såväl till privata entreprenörer, och olika beställarkategorier, som utförare inom Trafikverket, kommuner och flygplatser.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs ska du

 • Ha kunskap om olika bindemedel och beläggningstyper
 • Kunna planera och prioritera olika åtgärder
 • Välja rätt metod, material och utrustning
 • Känna igen skadetyper och ge kostnadsberäknade åtgärdsförslag
 • Veta hur ett förebyggande underhåll planeras och utförs

Innehåll

 • Vad är en bituminös beläggning?
 • Information om slitlager.
 • Offensivt beläggningsunderhåll inkl. inventering, planering och prioritering
 • Vanliga skador, reparationsmetoder och reparationsutrustning
 • Vägytemätning
 • Praktisk tillämpning, skadebedömning
 • Praktisk maskinkännedom

Sista anmälningsdag
18 feb 2019

Kursavgift
8.400 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

Kostnad för helpension i enkelrum: 1.800 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


Tankbeläggningar – Allmän kurs

Anmäl mig

Kursen genomförs i samarbete med Tankgruppen, www.tankgruppen.nu

Tid och plats
20 – 21 mars 2019 Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1 (Vid trafikplats Glädjen).

Samling
Kl 09.30

Kursens längd
2
dagar

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar med (planerar och/eller utför), eller kommer att arbeta med tankbeläggning.

 • Beställare (kommuner, Trafikverket och vägföreningar)
 • Entreprenörer (platschefer, arbetsledare samt förare på spridarbilar, pågrusspridare, vältar och materialtransporter)
 • Konsulter och Byggledare

Utbildningsmål
Du ska förstå kvalitetskraven på planering, utförande, material och färdig beläggning. Känna till begränsningar och problem och hur man kan lösa dessa. Känna till hur Du kan undvika skador.

Innehåll

 • Beläggningstyper (ytbehandling, indränkning och försegling)
 • Riktlinjer (lämpliga objekt, utförandetider)
 • Material (egenskaper, tillgänglighet, logistik, krav, testmetoder)
 • Metoder, spridningsteknik, vältning, maskiner, utrustningar
 • Standarder (kravstandard, typprovning och provningsstandarder)
 • Uppföljning (tillståndsbedömning, skadefall, lämpliga åtgärder)

Sista anmälningsdag
13 februari 2019

Kursavgift
5.900 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

Kostnad för helpension i enkelrum: 1.800 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


Provning och kontroll av stenmaterial – Allmän kurs

Anmäl mig

Kursen genomförs i samarbete med Sveriges Bergmaterialindustri.

Tid och plats
5 – 7 mars 2019
Praktiskt laboratoriearbete på NCC:s väglaboratorium i Upplands Väsby.
Teorilektioner på Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1 (Vid trafikplats Glädjen).

Samling
kl 09.00

Kursens längd
3 dagar

Målgrupp
Produktions-, kvalitets- och försäljningsansvariga inom branschen samt kontroll- och laboratoriepersonal.

Utbildningsmål
Ge grundläggande kunskaper om olika typer av kontroll och provning av stenmaterial från öppnande av täkt till färdig produkt. Teori och praktik på laboratorium kommer att varvas under kursdagarna.

Innehåll

 • Allmän information om stenmaterial
 • Förberedande undersökningar och provtagningar
 • Kravspecifikationer
 • Genomgång av olika metodbeskrivningar
 • Europastandarder (SS-EN-metoder) för ballast

Prov/Intyg
Kursen avslutas med skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomförd kurs fordras godkänt resultat på provet.

Sista anmälningsdag
29 januari 2019

Kursavgift
8.600 kronor. Kursdokumentation ingår exkl standardkopior. SS-EN-standarder kan beställas från SIS förlag, tel: 08-555 523 10, men kontrollera först med ditt företags lab-ansvarig om det finns företagslicenser eller lånekopior inom företaget. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

Kostnad för helpension i enkelrum: 1.800 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


AMA och Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
samt information om asfaltbeläggningar för kommuner och flygfält

Skicka intresseanmälan

Tid och plats
Inget kurstillfälle inplanerat vintern 2018-2019.

Samling
kl 09.00

OBS! Eventuell övernattning i samband med kursen bokas och betalas av deltagaren direkt till respektive hotell.

Kursens längd
1 dag

Förkunskaper
Du bör minst ha kunskaper motsvarande Asfaltskolans introduktionskurs om asfaltbeläggningar, och gärna motsvarande Asfaltskolans allmänna kurs. du bör känna till AMA-strukturen.

Målgrupp
Konsulter, beställare, entreprenörer, leverantörer.
Kursen inriktas dels mot att ge en uppdatering till personer som har tidigare kunskap, och dels ge en introduktion till personer som är relativt nya i branschen.

Utbildningsmål

 • Öka på kunskapen om befintliga, nya och ändrade kravdokument
 • Klargöra gränser och spelregler för utförande av asfaltbeläggningar
 • Förklara Trafikverkets och andra beställares syn på krav och kvalitet
 • Öka förutsättningarna att kunna upprätta tydliga handlingar

Innehåll
Under kursen kommer bl a att behandlas

 • Kortfattad information om entreprenadhandlingar
 • Kortfattad information om Byggproduktförordningen (CPR) och CE-märkning
 • Trafikverkets publikationer för projektering/konstruktiv utformning
 • Exempel på Teknisk beskrivning och mängdförteckning
 • AMA Anläggning (fokus på kapitel DCC - Bitumenbundna överbyggnadslager)
 • Trafikverkets publikationer relaterade till AMA
 • Exempel på teknisk beskrivning och mängdförteckning
 • Exempel på upphandling och utförande av kommunala beläggningar
 • Orientering om särskilda krav på flygfältsbeläggningar

Skicka intresseanmälan


Dimensionering/projektering av asfaltöverbyggnader

För Dig som redan har gått, eller ska gå denna kurs, rekommenderar vi även kursen "Projektering av befintliga vägar". Kurserna är fristående och kan därför tas i valfri ordning, men vi rekommenderar att gå dimensioneringskursen först. Den är mer teoretisk och skapar bättre förutsättningar inför kursen om förstärkningsprojektering.

Anmäl mig

Tid och plats
28 – 29 nov 2018 Scandic Järva krog, Solna.

Samling
kl 09.30

Kursens längd
2 dagar

Förkunskaper
Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar - Allmän kurs” eller motsvarande kunskaper samt några års erfarenhet från arbetsområdet.

Målgrupp
Projektörer, konsulter och entreprenörer med någon erfarenhet av projektering av asfaltbelagda ytor.

Utbildningsmål
Dimensionera med PMS Objekt. Klara vissa specialfall och förstå principer och begränsningar.

Innehåll
Under kursen kommer bla att behandlas:

 • Nedbrytning av vägar och materialkunskap
 • Dimensioneringsprinciper och begränsningar i PMS Objekt
 • Trafiklast och klimatets inverkan
 • Modellering av tillståndsutveckling och kriterier för dimensionering
 • Belagda ytor (vägar, industriytor, hamnar, flygfält)
 • Avancerade funktioner i PMS Objekt
 • Praktiska exempel och övningar där PMS Objekt används

Kursdeltagarna rekommenderas att ta med egen LapTop till kursen.

Lärare

 • Robert Karlsson, Trafikverket
 • Toma Winnerholt, Trafikverket

Sista anmälningsdag
24 oktober 2018

Kursavgift
5.900 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. (Helpension i enkelrum, 2.405 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 390 kr/dygn exkl moms).
Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


Projektering av befintliga vägar - rekonstruktion och förstärkning

För Dig som redan har gått, eller ska gå denna kurs, rekommenderar vi även kursen "Dimensionering av asfaltöverbyggnader". Kurserna är fristående och kan därför tas i valfri ordning, men vi rekommenderar att gå dimensioneringskursen först. Den är mer teoretisk och skapar bättre förutsättningar inför kursen om förstärkningsprojektering.

Anmäl mig

Tid och plats
6 – 7 nov 2018 Scandic Star, Sollentuna.

Samling
kl 09.00

Kursens längd
2 dagar

Förkunskaper
Grundläggande kunskap om vägbyggnad och välbekant med definitioner i följande dokument:

 • Publ 2012:090 Förstärkningsåtgärder
 • TDOK 2013:0669 Inventering av tjälrelaterade skador
 • TDOK 2014:0138 Inventering och värdering av befintlig väg
 • TDOK 2014:0151 Provtagning av obundna material

Samtliga dokument kan hittas på Trafikverkets webbsida.

Målgrupp
Projektörer, konsulter och entreprenörer med någon erfarenhet av projektering av väg.

Utbildningsmål

 • Baskunskaper om förstärkningsprojektering.
 • Kunskap om verktyg att bedöma befintlighet, deras tillämplighet och nytta, samt hur resultaten kan användas.
 • Tankar om masshantering och utförbarhet.

Lärare

 • Johan Ullberg, Trafikverket
 • Virgilio Pérez, Ramböll

Innehåll
Under kursen kommer bla att behandlas:

 • Planering av arbetet.
 • Olika möjligheter att inventera befintliga vägar såsom olika okulära metoder, fallvikt, georadar, arkivdata etc.
 • Principer för val av undersökningar och hur man väljer utförbara åtgärdssträckor.
 • Tekniskt åtgärdsförslag.
 • Kursen omfattar föreläsningar och praktiska övningar, varför kursdeltagarna rekommenderas att ta med egen LapTop.

Kursen omfattar inte den formella delen av vägbyggnad (t ex planarbetet).

Sista anmälningsdag
2 okt 2018

Kursavgift
5.900 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

Helpension i enkelrum, 2.040 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 390 kr/dygn exkl moms).

Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl migProvning av funktionsegenskaper hos asfalt - Påbyggnadskurs

Inget kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan

Tid och plats
Inget kurstillfälle inplanerat.

Kursen genomförs på NCC:s laboratorium, Bryggerivägen 13, Upplands Väsby. Logi på Scandic Upplands Väsby, Hotellvägen 1, Upplands Väsby, tel 08-517 355 00

Kursens längd
2 dagar

Förkunskaper
Genomgången kurs "Asfaltbeläggningar - Allmän kurs" eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från arbetsområdet. Deltagarna måste även ha goda kunskaper i matematik.

Målgrupp
Kursen är i första hand riktad till laboratoriepersonal med några års erfarenhet, men är också givande för konsulter och beställarrepresentanter samt beläggningschefer hos entreprenörerna, som vill öka kunskapen om material och dimensionering samt få en inblick i hur olika funktionella parametrar bestäms på laboratorium.

Utbildningsmål
Öka kunskapen om funktionsegenskaper hos asfalt och bitumen; hur de testas samt hur resultaten kan kan anvädas vid dimensionering och hur de skall tolkas vid kontroll på färdiga produkter. Vidare skall kursen öka kunskapen om andra aktuella provningsfrågor som mätning av tjärinnehåll samt "icke förstörande provning" genom tex DOR-mätning.

Innehåll
Under kursen kommer bl a att behandlas:

 • Funktionella mätmetoder för asfaltmassa och beläggning
 • Dimensionering av asfaltbeläggningar
 • Funktionella mätmetoder för bitumen
 • Fältmätning med DOR mm
 • Bestämning av tjärinnehåll

Sista anmälningsdag
Inget kurstillfälle inplanerat.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Se vidare
Praktiska frågor

Skicka intresseanmälan


Laboratorieprovning - Allmänt

Inget kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan

Tid och plats
Inget kurstillfälle inplanerat.

Förkunskaper
Genomgången kurs "Asfaltbeläggningar - Allmän kurs" eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från arbetsområdet. Deltagarna bör även ha grundläggande kunskaper i matematik. Tidigare erfarenhet av laboratoriearbete erfordras ej.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till arbets- och platschefer, kontrollanter, beställare och konsulter som vill veta mer om laboratorieprovning av asfaltbeläggningar. Kursen kan även vara lämplig för nyanställd laboratoriepersonal. För laboratoriepersonal med mer än ett års erfarenhet inom ämnesområdet rekommenderas istället kursen "Provning av funktionsegenskaper hos asfalt - Påbyggnadskurs".

Utbildningsmål
Ge allmän kunskap om vanligt förekommande metoder för kontroll och provning av asfaltbeläggning och massa samt däri ingående material.

Innehåll
Under kursen kommer bl a att behandlas

 • Teoretisk genomgång av provningsmetoder för bestämning av egenskaper hos asfaltbeläggningar och bitumen (för stenmaterial hänvisas till kursen "Provning och kontroll av stenmaterial"
 • Praktiska övningar på asfaltlaboratorium

Skicka intresseanmälan


Val av beläggningsåtgärd – Påbyggnadskurs

Kursen behandlarnybyggnad eller periodiskt underhåll av gator och vägar. För "dagligt driftunderhåll" hänvisas till kursen "Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll".

Anmäl mig

Tid och plats
24 – 25 januari 2019 Scandic Victoria Tower, Kista.

Samling
kl 09.00

Kursens längd
2 dagar

Målgrupp

 • Entreprenörernas asfaltingenjörer
 • Beläggningsansvariga inom kommunala förvaltningar och bolag
 • Beläggningsingenjörer inom privata och statliga organisationer
 • Projektörer och konsulter

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska du kunna välja "rätt" beläggning alternativt underhållsåtgärd utifrån fördjupade kunskaper om krav på vägars/gators funktion, beläggningsåtgärders funktionella egenskaper, tillståndsbedömning av vägar/gator, kostnadsberäkning

Innehåll

 • Påkänningar på vägkonstruktionen
 • Tillståndsbedömning av gator och vägar
 • Upphandling / entreprenadformer
 • Vilka funktionella egenskaper skall prioriteras på olika typer av gator och vägar?
 • Olika beläggningstypers funktionsegenskaper, samt faktorer som påverkar dessa
 • Val av underhållsåtgärd utifrån aktuellt tillstånd (spår, sprickor mm)
 • Olika typfall: dålig lutning, svängar, rondeller, stillastående trafik mm
 • Ekonomisk värdering av olika beläggningsåtgärder
 • Miljöaspekter, t ex i samband med upplag och återvinning
 • Grupparbete med konkreta exempel
 • Hur påverkas funktion och livslängd av produktion/utförande?

Sista anmälningsdag
20 december 2018

Kursavgift
6.500 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. (Helpension i enkelrum, 2.255 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 390 kr/dygn exkl moms).
Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


Vägytemått

Vägytemått används allt oftare för reglering av nybyggnad och vid underhåll av vägar. I Trafikverkets krav och beskrivningstexter (TDOK 2013:0529) för bitumenbundna lager ställs krav på längsgående ojämnhet (IRI) och tvärgående ojämnhet (Spår) samt tvärfall.

Syftet med kursen är att öka branschens kunskap om vägytemått och att förstå och på bästa sätt använda de möjligheter som vägytemätningen ger.

Kursen kommer att ge en bakgrund till de mått som används och hur man kan möta kraven. Under kursen förklaras IRI, hur IRI mäts och hur man kan göra för att uppnå ett önskat IRI-värde.

Inget kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

Skicka intresseanmälan

Tid och plats
Inget kurstillfälle inplanerat.

Kursens längd
2 dagar

Målgrupp

 • beställare -som ska ta fram krav eller reglera entreprenad
 • entreprenörer - i anbudsskedet: bedömning av lämplig åtgärd
 • entreprenörer - som hjälp i planering av entreprenaden

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska du kunna

 • förstå bakgrund till vägytemått
 • förstå mått för längsgående och tvärgående ojämnhet
 • ha insikt i mätmetodik
 • kunna använda mätdata i Din verksamhet

Innehåll

 • Översikt av tillståndsmätning och vägytekrav
 • Genomgång av mått för längsgående ojämnhet (IRI; RMS-värden, längsprofil)
 • Genomgång av mått för tvärgående ojämnhet (Spår)
 • Tvärfall
 • Översikt övriga mått (textur, backighet, kurvatur)
 • Hur genomförs kontrollmätning enligt Trafikverkets styrande och stödjande dokument
 • Information om mätutrustningen (mätnoggrannhet, repeterbarhet)
 • Vägytemått som funktionskrav
 • Att använda vägytemått för kravställning och åtgärdsplanering. Använda historiska mätdata och "före"-mätningar.
 • Objektsanpassade krav
 • Simulerade rätskenevärden utifrån mätt längsprofil

Sista anmälningsdag
Inget kurstillfälle inplanerat.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Se vidare Praktiska frågor.

Skicka intresseanmälan


Asfaltbeläggning - Påbyggnadsskurs (Transport, utläggning och packning)

Anmäl mig

Tid och plats
12 – 14 feb 2019 Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1 (Vid trafikplats Glädjen).

Samling
kl 09.00

Kursens längd
3
dagar

Förkunskaper
Genomgången kurs "Asfaltbeläggningar – Allmän kurs" eller motsvarande kunskaper samt några års arbetserfarenhet inom området. En hel del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Målgrupp
Arbetsledare, platschefer, arbetschefer, beställare, konsulter och kontrollanter. För yrkesarbetare rekommenderas i första hand kursen "Beläggningsarbete - Teori och praktik" eller Asfaltskolans utbildningspaket "Grundkurs Asfaltbeläggningar".

Utbildningsmål
Ge dig fördjupad kunskap i beläggningsteknik om transport, utläggning och packning.

Innehåll
Under kursen kommer bl a att behandlas

 • Tekniska krav och kontrollmetoder
 • Krav enligt AMA samt Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar
 • Olika typer av maskiner
 • Faktorer som påverkar resultatet
 • Utförande i praktiken
 • Kapacitetsberäkningar
 • Kostnadsberäkningar

Prov/Intyg
Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Sista anmälningsdag
8 januari 2019.

Kursavgift
9.200 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

Kostnad för helpension i enkelrum: 1.800 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


Tillverkning av asfaltmassa – Påbyggnadskurs

Anmäl mig

Tid och plats
19 – 21 februari 2019 Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1 (Vid trafikplats Glädjen).

Samling
kl 09.00

Kursens längd
3 dagar

Förkunskaper
Genomgången kurs "Asfaltbeläggningar - Allmän kurs" eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenheter från arbetsområdet. En del beräkningar förekommer, varför deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Målgrupp
Ansvariga driftchefer, platschefer, arbetsledare och operatörer vid asfaltverk. Även andra kategorier, t ex arbetschefer, laboratoriepersonal och kontrollanter kan ha utbyte av att delta i kursen.

Utbildningsmål
Ge fördjupad kunskap om tillverkningskedjan, från de olika delmaterialen till leverans av rätt massakvalitet.

Innehåll
Under kursen kommer bl a att behandlas

 • Stenmaterial: sorter, hantering, provning mm
 • Bitumen: kvaliteter, klassificering, provningsmetoder mm
 • Proportionering (beräkning av kornsammansättning i asfaltmassa)
 • Asfaltverk: konstruktionsprinciper, drift, ekonomi, utblick mot framtiden

Prov/Intyg
Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Sista anmälningsdag
15 januari 2019.

Kursavgift
8.400 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi
Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

Kostnad för helpension i enkelrum: 1.800 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 315 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

Anmäl mig


Bitumen – material och provning

Anmäl mig

Tid och plats
februari 2020

Kursen genomförs hos Nynas i Nynäshamn (tel Nynas: 08-520 650 00)

Logi bokas av Asfaltskolan på hotell
Nynäs Havsbad för de deltagare som anger i kursanmälan att man önskar detta (tel hotell: 08-520 604 00).

Samling
kl 09.30 vid receptionen, Nynas

Kursens längd
2 dagar

Målgrupp
Kursen vänder sig till arbetschefer, platschefer, arbetsledare, laboratoriepersonal, inköpare/säljansvariga inom entreprenadföretagen samt kontrollanter, beställare och konsulter som vill veta mer om bitumen och bitumenprovning.

Förkunskaper
Asfaltskolans allmänna kurs eller motsvarande.

 • Kursinnehåll
  Kursen består både av teoretiska lektioner och praktiska gruppövningar på lab. Programmet omfattar:
  • Allmänna föreläsningar som tar upp bla:
   • Råvaror, oljetillgångar, raffinering
   • Bitumens fysikaliska egenskaper
   • Kravspecifikationer
   • Hälsa, säkerhet och miljö
  • Översiktlig information om kommande funktionella provningsmetoder
  • Teoretisk genomgång av provningsmetoder
  • Provning på lab: penetration, mjukpunkt och viskositet samt beräkningar.

  Kursavgift
  5.900 kronor inkl fm-kaffe, lunch, em-kaffe och middag (dag 1) samt kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

  Logi
  Hotell
  Nynäs Havsbad, Nynäsham

  Logi bokas av Asfaltskolan.

  Se vidare Praktiska frågor.

  Anmäl mig


  Beläggningsarbete - Teori och praktik
  (Tidigare kursnamn: Maskinförare Asfalt - Teori och praktik)
  Asfaltutläggning och packning för maskinförare, beställare, konsulter mfl

  Anmäl mig

  Tid och plats
  3 – 4 april 2019

  Kursen genomförs på Dynapac's High Comp Center i Karlskrona (tel Dynapac: 0455-30 60 00)

  Logi bokas av Asfaltskolan på Clarion Hotel Carlscrona, för de deltagare som anger i kursanmälan att man önskar detta (tel Clarion Carlscrona: 0455-36 15 00).

  Samling
  kl 09.30 vid receptionen, Dynapac

  Kursens längd
  2 dagar

  Målgrupp
  Kursen vänder sig till maskinförare och platschefer inom asfaltbranschen. Kursen vänder sig även till beställare och konsulter som vill veta mer om hur slutprodukten påverkas av asfaltmaskinerna och deras handhavande, samt få en praktisk orientering om hur läggare och vältar fungerar.

  Förkunskaper
  Yrkesarbetare: Bör ha jobbat i maskinlag minst en säsong.

  Tjänstemän: Asfaltskolans allmänna kurs samt gärna även Asfaltbeläggning-Påbyggnadskurs ("Transport-Utläggning-Packning")

  Kursinnehåll
  Kursen består både av teoretiska lektioner och praktiska övningar i grupp. Programmet omfattar bla:

  • Utläggning och packning kopplat till asfaltmassan
   • Viktiga parametrar, hastighetens inverkan, klistring mm
  • Materialkännedom
   • Vad är det vi lägger ut på marken och packar?
  • Regelverk
   • Vilka krav ställer beställaren och berörda myndigheter?
  • Kvalitetssäkring
   • Hur testas produkten? (dvs att vi gjort ett bra jobb?)
  • Packning med olika välttyper: uppbyggnad, maskinkännedom, funktion, underhåll
  • Asfaltläggaren: uppbyggnad, maskinkännedom, funktion, underhåll

  Prov/Intyg
  Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

  Sista anmälningsdag
  27 februari 2019

  Kursavgift
  5.900 kronor inkl fm-kaffe, lunch, em-kaffe och middag (dag 1) samt kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

  Logi
  Övernattning på Clarion Hotel Carlscrona: enkelrum inkl frukost: ca 1100 kr (exkl moms). Logi betalas direkt av deltagaren till hotellet.

  Logi bokas av Asfaltskolan. OBS att bokning av logi är bindande!

  Se vidare Praktiska frågor.

  Anmäl mig


  Transport av asfaltmassa

  Inget kurstillfälle är inplanerat, men om tillräckligt stort intresse finns kommer Asfaltskolan att anordna kurser. Skicka därför gärna in en intresseanmälan.

  OBS att denna kurs även kan göras som en "uppdragsutbildning" då Asfaltskolan kommer till Ert företag/organisation. Se ytterligare information,
  klicka här.

  Skicka intresseanmälan

  Tid och plats
  Inget kurstillfälle inplanerat.

  Kursens längd
  1 dag

  Målgrupp
  Kursen riktar sig till chaufförer och transportplanerande personal inom åkerier, logistik-, transport- och fraktföretag som transporterar asfaltmassa. Kursen tar upp frågor som gäller vid beläggningsarbeten på alla typer av ytor: vägar, gator, industriplaner etc, och oberoende av beställarkategori, dvs Trafikverket , Swedavia, kommuner, övriga väghållare

  Utbildningsmål
  Efter genomgången kurs ska du känna till vad som krävs för att kunna utföra transporter av varm och kall asfaltmassa med bibehållen kvalitet från asfaltverk till asfaltläggare. Du ska även känna till de krav på trafiksäkerhet samt övriga lagar och förordningar som gäller asfalttransporter.

 • Kursinnehåll
  • Vad är asfalt? Innehåll, material, bitumen, hållbarhet
  • Faktorer som påverkar beläggningskvaliteten
  • Lastning och lossning, separationsrisk i asfaltmassor
  • Organisation på en läggningsplats
  • Trafikverkets tekniska föreskrifter
  • Lastbestämmelser på allmänna vägar

  Kursavgift
  3.100 kronor inkl fm-kaffe, lunch, em-kaffe samt kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

  Kost och logi
  Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. Eventuell logi bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell.

  Se vidare Praktiska frågor.

  Skicka intresseanmälan


  Vägmarkering

  Anmäl mig

  Tid och plats
  30 – 31 jan 2019 Scandic S:t Jörgen, Malmö.

  Samling
  kl 09.30

  Kursens längd
  2 dagar

  Målgrupp
  Beställare, utförare, trafikingenjörer, konsulter, projektörer.

  Utbildningsmål

  • Ge grundläggande kunskaper vid utförande av vägmarkeringsarbeten.
  • Kännedom om Trafikverkets roll och vägmarkeringars syfte och krav kopplat till trafikmiljön.
  • Kunskaper om vilka regelverk som styr verksamheten och hur man tillämpar dem.
  • Kännedom om material och teknikutveckling.
  • Förmåga att kunna tolka och konstruera enklare ritningar.
  • Kännedom om metoder och utrustningar för att mäta och kontrollera funktionen på vägmarkeringar.

  Kursinnehåll

  • Regelverk och krav för vägmarkering
  • Vägmarkeringsritningar
  • Frisiktsmätning och utsättning av vägmarkeringar
  • Upphandlingsformer
  • Funktion och utförande vid olika material
  • Mät- och kontrollmetoder
  • Grupparbete med ritningsexempel.

  Sista anmälningsdag
  21 dec 2018

  Kursavgift
  5.900 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

  Kost och logi
  Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut.

  Kostnad för helpension i enkelrum: 1.710 kr/dygn exkl moms. Dagkonf. inkl 2xkaffe + lunch, 360 kr/dygn exkl moms. Se vidare Praktiska frågor.

  Anmäl mig


  Provtagning av asfalt och ballast

  Anmäl mig

  Tid och plats
  4 december 2018 Svevia, Stockholm/Arlanda

  Samling
  kl 08.30 vid asfaltverkets reception/våg på Bergtäktsvägen 20.

  OBS! Eventuell övernattning i samband med kursen bokas av deltagaren.

  Kursens längd
  1 dag

  Målgrupp
  Kursen vänder sig i första hand till personer som utför eller kommer att utföra provtagning av asfaltmassa, asfaltbeläggning och/eller ballast (stenmaterial). Kursen kan vara lämplig både för personer som arbetar med tillverkning och leverans av asfalt- och ballastprodukter, och för laboratoriepersonal. Även konsulter och personer som arbetar med kvalitetsfrågor kan ha nytta av kursen.

  Förkunskaper
  Genomgången kurs "Asfaltbeläggningar - Allmän kurs" eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från arbetsområdet. Tidigare erfarenhet av provtagning eller laboratoriearbete erfordras ej.

  Kursinnehåll

  Under kursen kommer bl a att behandlas:

  • Syfte med provtagning. Konsekvenser av rätt eller fel.
  • Tillverkningskontroll och leveranskontroll. Provtagningsintervall, klassning på verket.
  • Provningsstandarder, kontrakt och tekniska kravdokument.
  • Praktiska övningar samt genomgång på lab.

  Utbildningsmål

  Ge allmän teoretisk kunskap om provuttagning samt ge praktisk kunskap att kunna utföra provtagning av asfaltmassa och ballast. Efter kursen ska deltagaren känna till:

  • Syfte med provtagning, samt konsekvenser vid felaktigt utförd provtagning.
  • Kraven på ett säkert arbetssätt vid provtagning.
  • Olika kontrollbegrepp, provtagningsintervall, klassning, CE-märkning, typgodkännande mm.
  • Trafikverkets krav samt standarder för provuttagning.

  Prov/Intyg
  Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

  Sista anmälningsdag
  1 november 2018

  Kursavgift
  3.900 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

  Kost och logi
  Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. Eventuell logi bokas och betalas direkt av deltagaren.

  Se vidare Praktiska frågor.

  Anmäl mig


  Upphandling av kommunala beläggningsarbeten
  Ett verktyg för att upphandla beläggningsarbeten utan möjlighet till spekulation i prissättningen.

  Skicka intresseanmälan

  Tid och plats
  Inget kurstillfälle är f.n. fastställt för vintern 2018-2019.

  Samling
  kl 09.00

  Avslutning
  kl 16.30

  OBS! Eventuell övernattning i samband med kursen bokas av deltagaren direkt till respektive hotell.

  Kursens längd
  1 dag

  Målgrupp
  Personer som medverkar vid upphandling och utförande av beläggningsarbeten inom kommuner; konsulter, beställare, entreprenörer, leverantörer.

  Förkunskaper
  Grundläggande kunskaper för deltagande i kursen är allmän kännedom om referensverken AMA Anläggning och AMA AF.

  Utbildningsmål

  Utbildningsmålet med kursen är att undvika möjligheter till spekulationer vid kommunala beläggningsupphandlingar.

  Kursinnehåll

  Under kursen kommer bl a att behandlas:

  • Grund till spekulationer, och hur de undviks
  • Grundläggande AMA-kunskap
  • Asfalt; rätt produkt på rätt plats
  • Genomgång av förfrågningsunderlag med exempel
  • Lathund och malldokument för att kunna genomföra egen upphandling

  Kursavgift
  4.300 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

  Kost och logi
  Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. Eventuell logi bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell.

  Se vidare Praktiska frågor.

  Skicka intresseanmälan


  Tätskikt och gjutasfalt på broar
  Kursen genomförs i samarbete med GAFS

  Anmäl mig

  Tid och plats
  31 jan 2019 Scandic S:t Jörgen, Malmö.
  och
  21 mars 2019 Scandic Upplands Väsby Hotellvägen 1 (Vid trafikplats Glädjen).

  Samling
  kl 09.30

  Kursens längd
  1 dag

  Målgrupp
  Beställare, montörer, projektledare, arbetsledare, byggledare, projektörer.

  Utbildningsmål

  • Ge grundläggande kunskap vid utförande av tätskikts- och gjutasfaltarbeten på broar.
  • Kunskaper om vilka regelverk som styr arbetet.
  • Kunna orientera sig i AMA Anläggning kap D och J samt Trafikverkets krav, Tätskikt på broar TDOK 2013:0531.

  Kursinnehåll
  Under kursen kommer bl a att behandlas

  • Regelverk och krav för tätskikt på broar
  • Regelverk och krav för skydds- och bindlager på broarr
  • Tätskikts- och beläggningsritningar
  • Gjutasfalt som slitlager
  • Skillnader utförande vid nyproduktion och renovering
  • Skillnader utförande för betong-, trä- och stålbroar
  • Kontrollmetoder teoretiskt och praktiskt
  • Skriftligt prov.

  Sista anmälningsdag
  20 dec 2018
  respektive
  14 feb 2019

  Kursavgift
  3.900 kronor inkl fm-kaffe, lunch, em-kaffe samt kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer. Obs att AMA ej ingår som kursdokumentation. AMA kan beställas via Svensk Byggtjänst, men är inte nödvändig att ha med till kursen. Många företag och organisationer har även licens för att läsa AMA på Internet.

  Kost och logi
  Kostnaden för lunch och kaffe i samband med kursen ingår i kursavgiften. Eventuell logi bokas och betalas direkt av deltagaren till respektive hotell
  . Se vidare Praktiska frågor.

  Anmäl mig