Asfaltdagen 2016

Malmö 23/11 och Stockholm 24/11

 

Moderator: Peter Ekdahl

 

BLOCK 1

Peter Ekdahl

Ramböll

Enhetliga kommunala beläggningsupphandlingar

Kenneth Vikström

NCC Industry

Från arbetsrecept till prestandadeklaration

Torsten Nordgren, Trafikverket

Vikten av samverkan i utvecklingsarbetet

BLOCK 2

Kristina Martinsson,

Trafikverket

Hur bidrar asfaltbranschen till klimatmålen?

Mats Wendel,

PEAB Asfalt

Föryngring av asfalt i kretsloppet

BLOCK 3

Joakim Wilander,

Metso

Asfaltballast – från täkt till Asfaltverk

Martin Lagerkvist, Mälarenergi

Hur säkerställer vi framtida försörjning av bergmaterial?

Handbok: ladda ner handboken (pdf) här!

Johanna Andréasson,

Nynas

Bitumen i förändring

BLOCK 4

Joralf Aurstad,

Statens Vegvesen

Best practice i Norge

Torbjörn Jacobson, Trafikverket

Asfalt - hundra år av väghistoria

Kenneth Lind,

Trafikverket

Nyheter i AMA Anläggning 17