Asfaltdagen 2015

Malmö 18/11 och Stockholm 19/11

 

Moderator: Peter Ekdahl

 

BLOCK 1

Peter Ekdahl

Ramböll

Ny modell för redovisning av gatuunderhållet / Bokslut beläggningar

Henrik Sjöholm

Skanska

Upphandlingsformer som driver utveckling framåt

Mats Werner

MJW Konsult

Enhetliga kommunala beläggningsupphandlingar

BLOCK 2

Kenneth Olsson, Skanska

och Urban Kling, Bollnäs

Rätt beläggning på rätt plats

Lars Halldin, Binab och

Alexander Nilsson, Duo

Gjutasfalt, igår, idag och imorgon

Allan Lickander

GMBS

 

Lågtrafikerade asfaltytor

BLOCK 3

Karl-Johan Aksell

NCC Roads

Asfalt med hög andel återvinning

Anders Gudmarsson

PEAB Asfalt

Utvärdering av föryngringsmedel (Rejuvenatorer)

Linda Karlsson

ULJA AB

Krav på arbetsmiljö/säkerhet vid vägarbeten

BLOCK 4

Mats Wendel

PEAB Asfalt

Utblick i omvärlden

Krister Persson

TOTAL

Beläggningar med hög prestanda

Daniel Tegin

NCC Roads

Maskiner. Vad har hänt de senaste fem åren?