Asfaltdagen 2014

Malmö 19/11 och Stockholm 20/11

 

Moderator: Peter Ekdal

 

BLOCK 1

Peter Ekdahl

Ramböll

Finns det ett underhållsberg i kommunerna?

Patrik Malmberg och

Bo Svenssonh

SVEVIA

Bindemedelsförsegling

Lars Johansson

SVEVIA

Spricklagning och skarvar

BLOCK 2

Torbjörn Jacobson

Trafikverket

Asfaltens påverkan på miljön

Roger Nilsson

SKANSKA

Bullerdämpande asfalt. Vad är aktuellt?

Michael Langfjell

PEAB

 

Varför PMB?

BLOCK 3

Krister Ydrevik

Trafikverket

Kontraktsformer som uppmuntrar till innovation och utveckling”

TLars Pettersson, Skellefteå och Roger Lundberg, NCC

Nytänkande vid kommunal upphandling

Jonas Ekblad

NCC

Vägens uppbyggnad och lagrens funktion

BLOCK 4

Sven Wallman

NCC

Bergmaterial i Sverige

Mats Knobe

SFA

Fräsning

Sven Brodin

Tyresö kommun

Klistring före beläggning