Asfaltdagen 2013

Malmö 20 och Stockholm 21 november

 

Moderator: Peter Ekdal

 

BLOCK 1

Kenneth Lind

Trafikverket

Nyheter i regelverken


Homogena beläggningar! - En uppmaning till branschen

Per Lindh

PEAB

Djupfräsning och stabilisering

Karl-Johan Aksell

NCC Roads

Entreprenörernas bidrag för en hållbar asfaltproduktion

BLOCK 2

Magnus Pettersson

Svevia

Friktion på asfaltbeläggningar

Hur undviker man, och hur åtgärdar man ytor med låg friktion?

Thomas Lundberg

VTI

Friktion på asfaltbeläggningar

Hur väl kan makrotextur indikera risk för låg friktion?

Christian Glantz

Ramböll

 

Lasermätningens möjligheter i beläggningsbranschen

BLOCK 3

Mats Wendel

Trafikverket

Trafikverkets ”Information om belagda vägar”

Torbjörn Jacobson

Trafikverket

Erfarenheter av stålslagg i asfaltbeläggning

Elisabet Ebeling

Vectura

Gemensamma miljökrav vid entreprenader

Tobias Pålsson

Skanska

Hamnar och andra tungt belastade ytor

BLOCK 4

Nicklas Göransson

ÅF

Trender inom beläggningsbranschen

Helene Odelius

Nynas

Internationella trender på bitumensidan

Lars Johansson

Svevia

Nyheter på maskinsidan – BAUMA 2013