ASFALTDAGEN 2012
BLOCK 1

Bra gator på äldre dagar

Åhörarkopia, pdf

Per Redelius, Nynas
Vidhäftning

Åhörarkopia, pdf

Jonas Ekblad, NCC Roads
Vad är rondellmassa?

Åhörarkopia, pdf

Katarina Ekblad, SKANSKA
BLOCK 2
Bygg så det håller

Åhörarkopia, pdf

Anders Gudmarsson, PEAB
Hur har det gått med rondellerna?

Åhörarkopia, pdf

Peter Jonasson, SKANSKA

och

Karl Blad, Gävle kommun

Att skapa hållbara vägar och gator

Åhörarkopia, pdf

Johan Granlund, Vectura
BLOCK 3
Vad bestämmer priset på asfalt?

Åhörarkopia, pdf

Lars Johansson, SVEVIA
AB04

Anders Ingvarson: Åhörarkopia, pdf

Eric Thunegard: Åhörarkopia, pdf

Anders Ingvarson, PEAB

och

Eric Thunegard, NCC Roads

Besiktning av asfalterade ytor

Åhörarkopia, pdf

Åke Sandin, Trafikkontoret Göteborg
BLOCK 4
Omvärldsbevakning: Hur återvinner man i Europa?

Åhörarkopia, pdf

Björn Kalman, VTI
Varmåtervinning i verk

Åhörarkopia, pdf

Ingmar Andersson, Benninghoven

Beläggningens gröna framtid

Åhörarkopia, pdf

Per Centrell, Ramböll