ASFALTDAGEN 2011
Moderator Peter Ekdahl, Ramböll
BLOCK 1

Att tänka på vid smala körfält

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Per Centrell, Ramböll
Beräkning av spårdjup vid olika körfältsbredder

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Erik Oscarsson, Skanska
Nya index för asfaltbeläggningar

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Stefan Pettersson, SCB
Vägmarkering, krav och utförande

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Torgny Augustsson,
Trafikverket
BLOCK 2
Asfaltåtervinning, tillgång och metoder

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Torbjörn Jacobson, Trafikverket
Varmåtervinning i praktiken

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Karl-Johan Aksell, NCC
Armering av asfaltbeläggningar

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Tony Svensson, S&P Reinforcement (Johns)
Armering av asfaltbeläggningar

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Janne Gustavsson, Contractor
BLOCK 3
Cementstabiliserad asfaltbeläggning
Utförande

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Video online

Christer Jonasson, PEAB
Cementstabiliserad asfaltbeläggning
Erfarenheter från objekt i tätort

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Torbjörn Byrnäs, Infrakonsult
Metodgruppen - provar vi rätt?

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Mats Wendel, Trafikverket
BLOCK 4
Några vanliga provningsmetoder för asfalt

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Katarina Ekblad, Skanska
Maskiner lämpliga för kommuner
Fräsar och självklistrande utläggare

Åhörarkopia, pdf

Daniel Tegin, Wirtgen

Maskiner lämpliga för kommuner
Fräsar och självklistrande utläggare (Malmö)

Bildspel online

Lars Johansson, Svevia
Maskiner lämpliga för kommuner
Tystare läggare och vältar för mindre ytor inom kommunerr

Åhörarkopia, pdf

Bildspel online

Björn Jakobsén, Dynapac