ASFALTDAGEN 2010
Inledning, beläggningsindex Åke Sandin, Trafikkontoret Göteborg / SKL
Underhållsutförande i kommuner

Blockledare: Peter Ekdahl, Ramböll

Video: Lappning, lagning, sprickor, betäckningar etc

Patryk Gorski, Skanska
Försegling och spricklagning Dick Sundell, Jens Södergren, Svevia
Gör vi avkall på säkerheten när vi jobbar? Blockledare: Henrik Sjöholm, Skanska
Vem har ansvaret? Kjell-Åke Hallgren, Skanska

Hur gör vi i tätorter? Thorben Starcke, Trafikkontoret Göteborg
En nordisk utblick Jenny Nyström, Svevia

Alla pratar om miljö! Vilka krav ställs det? Hur klara vi av dessa krav?
Blockledare: Nils Ulmgren, NCC Roads
Hur påverkas vi av klimatförändringarna? Claes Roxbergh, Skanska

Klimatpåverkan (CO2 footprint) Annika Johansson, NCC Roads

En inblick i hur miljöfrågorna hanteras i Malmö kommun Peter Lindelöf, Malmö Stad Gatukontoret
Miljökrav - Vad gör branschen? Blockledare: Lars Jansson, PEAB
Miljöfabriken Malmö – ett samarbete kring återvinning av vägmaterial Åke Sandin, Trafikkontoret Göteborg / SKL
Tillsatsmedel/skum för lågtempererad varmasfalt Peter Gustafsson, PEAB

Beläggningar som luftrenare Per Lindh, PEAB