Asfaltdagarna 2009

Block1

Kvalitet, asfaltdagens röda tråd

Henrik Sjöholm, Skanska

Blockledare

Peter Jonasson, Skanska

Exempel Sandviken/Gävle

Leif Liljeberg, Gävle Kommun

Block2

Förändringar som påverkar oss, men vilket håll?

Lars Jansson, PEAB

Blockledare

Lotta Liedberg, SP

CE-märkning och 2+

Bengt-Olle Persson, PEAB

Johanna Thorsenius, Vägverket

A, B, C-beställning enligt AMA, var, när och hur?

Peter Gustavsson, PEAB

Provning utan borrning

Block3

Cykelvägnätet i fokus

Peter Ekdahl, Ramböll

Blockledare

Anna Niska, VTI

Mätningar

Henric Andersson, Skanska

Beläggningsunderhåll

Anmärkning: Dokumentation kommer att publiceras av SBUF.

www.sbuf.se

Leif Ahlkvist, Schakt & Transport

Block4

Gott och blandat

Nils Ulmgren, NCC Roads

Blockledare

Peter Ekdahl, Ramböll

Mätningar av trafikantkrav

Nils Ulmgren, NCC Roads

Tystnaden har svårt att göra sig hörd

Lars Johanson, NCC Roads

High tech i Borås!

Matz Wiklund, NYNAS

Det går upp och det går ner... Bitumenprisets påverkan på asfalten

Åke Sandin, SKL/Trafikkont Gbg

Vem tar risken?