Asfaltdagar 2008
Dokumentation från de tekniska föredragen på Asfaltdagarna 2008 i Malmö och Stockholm

Inbjudan (pdf-fil)

Tips: Om det går trögt att läsa bildspelen genom ett web-fönster: Ladda ner filerna på hårddisken genom att högerklicka på länken och "spara mål som". Öppna sedan direkt med Adobe Acrobat. (När man öppnar pdf-filerna i Explorer så kan det ta tid för programmet att "rita" klart alla bilder.)

BLOCK 1
Utläggning, packning
BLOCK 2
För-, kring- och efterarbeten
BLOCK 3
Miljöalternativa beläggningar

Utläggning, packning

Blockledare: Lars Jansson, PEAB Asfalt

För-, kring- och efterarbeten

Blockledare: Erik Malmqvist, SKANSKA

Miljöalternativa beläggningar

Blockledare: Åke Sandin

Utläggning: Grundläggande teknik och Styrmedel

Sven Dölerud, NCC Roads

Beställarens behov och krav

Tom Karlsson, Uppsala kommun

Tankbeläggningar

Sven Pettersson, Tyresö kommun

Packning, Grundläggande teknik

Mattias Broström, Asfaltbeläggningar i Boden, ABL

Kantsten, rätt höjd

Björn Eriksson, TravaIVäg

Kan konventionell asfalt möta miljökraven?

Roger Lundberg, NCC Roads

Packning, Styrmedel

Peter Gustavsson, PEAB Asfalt

Klistring, skarvförsegling

Ola Sandahl, PEAB Asfalt

Beläggningar med gummimodifierat bindemedel

Lars Preinfalk Vägverket, vägteknik

Rätt hantering av betäckningar

Matts Falck, VATEK - VA Teknik ab

När justering, när fräsning?

Görgen Johansson, SKANSKA