I januari 2001 genomfördes den första lärarutbildningen i FAS utbildningspaket. Två nyutbildade ”lärare” berättar om hur kunskaperna ska föras ut i respektive företag.

Tobias Pettersson, NCC Anläggning, Jönköping:-

För första gången har vi nu ett material som passar för yrkesarbetarna. Dom kan praktiken och nu ska vi lära ut teorin bakom.
- Målet är framförallt att få mer engagerade medarbetare.
- Vi kommer ha kurser för ungefär 15 personer åt gången vid tre, fyra tillfällen. Kurserna kommer att blanda studiebesök med teorilektioner och omfatta upp till tre dagar.

Lennart Berggren, Skanska Väst:

- Vi har 30 man som vi ska utbilda i två omgångar. Jag känner killarna och jag tror nog att de klarar en till två dagar ”i skolbänken”.
- Jag har tidigare haft interna kurser i bl a tankbeläggningar. Att vara lärare och att vara arbetsledare är lite av samma sak tycker jag.
- Skälet till våra internutbildningar är att medarbetarna ska veta vad de gör och kunna få mer varierande arbetsuppgifter genom att t ex byta uppgift inom laget.
- Även om många har lång erfarenhet, de flesta är 50+, så får de lära från grunden. Någon sa att ”en som varit 40 år på läggar´n kan lika mycket som en som kommer direkt från skolan”. Det kan ligga en del i det. Idag är det mycket som är nytt , även för de gamla rävarna.

”Visa dina personliga åsikter, det påverkar åhörarna starkt. Tänk på rösten och ögonkontakten. Kolla OH-apparaten innan” Pedagogen Ulf Nytell gav de blivande lärarna öppen, bra och ibland lite tuff kritik.