Beställning Asfaltboken

(Obs att Trafikverket, många kommuner och företag redan har licens med inloggning via företagens Intranät. Kontakta Asfaltskolan på info@asfaltskolan.se om du är osäker på om din organisation/företag redan har licens.)

Information för studenter: Läs mer...

Fyll i nedanstående fält och tryck sedan på knappen "Beställning" längst ner så mailas detta formulär till oss. Obs! För att vi skall kunna maila tillbaka en bekräftelse krävs att E-postadress är korrekt ifylld i fältet nedan.

Beställning av licens för en (1) användare.

(för beställning av fleranvändarlicens, kontakta Asfaltskolans kansli tel: 08-590 049 06)

Kostnad: 1.000 kr / år (moms tillkommer)

Fullständigt namn:

Välj Ditt användarnamn och lösenord! Skall bestå av 5 - 8 tecken (bokstäver eller siffror) endast internationella tecken, dvs ej å, ä eller ö.
Användarnamn:

Lösenord:

Företag (OBS ange hela företagsnamnet inkl regionsbeteckning el dyl):

Kallelse och bekräftelseadress:

Postnummer:

Ort:

Telefon

Telefax:

E-postadress: (OBS! Måste fyllas i korrekt för att vi skall kunna bekräfta anmälan via E-post)

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Organisationsnummer:

Ditt kostnadsställe/konto:

VAT nr: (gäller deltagare från övriga Norden)

Meddelande