top

 

Yrkesbevis

yrkesbevis03Yrkesbevis utfördas av RYK, regionala yrkeskommitteer. Det finns en RYK per län (med vissa undantag). Information om kraven för att erhålla yrkesbevis, och om hur man går tillväga finns även hos BYN – Byggyrkesnämnden: www.byn.se . Sedan 2002 finns möjlighet att skaffa yrkesbevis för beläggningsarbetare.

Läs mer om bakgrunden till yrkesbeviset

 

För att erhålla ett yrkesbevis som beläggningsarbetare måste man behärska nedanstående moment enligt BYN:s målbewskrivning. (Anm. Dessutom tillkommer ett antal allmänna moment som är gemensamma för alla väg- och anläggningsarbetare.)

 

Beläggning

Kunna olika beläggningstyper samt förekommande arbetsmetoder. Krav och regler i samband med

beläggning. Kunna utföra specialmetoder såsom fräsning, kall/varm återanvändning på väg, betong och

gjutasfalt.

 

Tankbeläggningar och underhållsmetoder

Känna till metoder och produkter för ytbehandling. Kunna åtgärda mindre skador.

 

Tillverkning asfalt

Känna till: Tillverkningsprocessen för varm och kall asfalt. Metoder för återvinning av asfalt. De

grundläggande kvalitetskraven på asfaltmassa och ingående material samt hur detta mätes och

kontrolleras. Laboratorieprovens betydelse för asfalttillverkningen.

 

Utläggning asfalt

Känna till: Föreskrifter för farligt gods och förankring av last. Principerna för provtagning och kontroll. Kunna

utföra massabeläggning; förberedelser, transportering, klistring, utläggning och packning samt efterarbeten.

 

Överbyggnad obundna lager

Känna till grundläggande kvalitetskrav för stenmaterial. Kunna utföra: Förarbete före beläggning. Hantering,
transportering och packning. Vägkroppens uppbyggnad.

 

Ladda hem en information i PowerPoint som förklarar hur man går tillväga för att skaffa yrkesbevis.

(PowerPoint, 540 kB)

 

 Aktuellt

Asfaltskolan uppmanar!

För att få en bra bredd är det viktigt att Asfaltgymnasiet får sökande från hela Sverige. Alla entreprenörer som har kontakt med ungdomar på väg- och anläggningslinjen, och som visat intresse för asfaltarbete, uppmanas att kontakta dessa och informera om möjligheten att välja asfaltlinjen vid Tullängsskolan i Örebro.

 

Asfaltlinjen

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se