top

 

Utbildningspaket för yrkesarbetare

"Grundkurs Asfaltbeläggningar" är ett komplett utbildningsmaterial för internutbildning av yrkesarbetare inom asfaltbranschen. Utbildningen, som omfattar hela kedjan från tillverkning till utläggning, innehåller över 100 bilder på CD-rom och omfattande studiematerial för både yrkesarbetare inom asfaltbranschen och gymnasieelever på asfaltlinjen.

 

Återväxt och kompetens

Utbildningspaketet passar såväl beläggningsgrupper som asfalttillverkare och personal för provtagning. Ett krav vid framtagning av utbildningsmaterialet var dock att det även skulle passa på Asfaltlinjen vid Tullängsskolan i Örebro.

- Vi måste öka den företagsinterna kompetensen samtidigt som vi måste säkra återväxten inom branschen genom att väcka intresse för yrket och underlätta för ungdomar som vill utbilda sig inom asfaltbeläggning.

 

Utbildningspaketet innehåller:

CD med mer än 100 OH-bilder (kan visas på PC eller skrivas ut som lösa OH-blad)

Handledarpärm med förklarande OH-texter

Elevkopior till OH-presentationer med plats för egna anteckningar

Övningsfrågor (kan användas som övningsuppgifter under kursen eller som avslutande prov)

Elevpärmar med utförlig dokumentation, 7 st

 

...och består av följande kapitel:

1. Allmänt

2. Tillverkning

3. Utläggning

4. Specialmetoder

5. Packning

6. Tankbeläggningar

7. Maskinkunskap

8. Provning och kontroll

9. Hälsa, säkerhet, miljö

 

Licenser

Varje utbildningspaket licensieras till en handledare, som därigenom får möjlighet till "support" i utbildningsfrågor samt möjlighet till rabatterade efterbeställningar av elevpärmar.

 

 Information

Pris: 10.000 kr/paket.

Priser med mängdrabatt:
4 - 6 paket: 9.000 kr/paket.
7 - 9 paket: 8.000 kr/paket.
10 paket eller fler: 7.000 kr/paket.

 

Extra elevpärmar som beställes i samband med utbildningspaketet kostar 350 kr/st. För registrerade handledare finns sedan möjlighet att göra kompletterande beställningar av elevpärmar till en kostnad av 400 kr/st. Elevpärmar kan även köpas separat till en kostnad av 1.000 kr/st

 

Mängdrabatt enligt ovan ges vid samtidig beställning.
Samtliga priser är exklusive moms och frakt.

 

Användares kommentarer

 

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se