top

 

Upphandlingsdokument

Här kan du ladda ner de senaste versionerna av mallen för kommunal beläggningsupphandling.

Mallen har tagits fram genom ett SBUF-projekt. Ladda ner SBUF-rapporten:

 

Läs mer»

 

 Aktuellt

2018-03-01

Nu kan du ladda ner upphandlingsdokumenten från SBUF-projektet för spekulationsfri beläggningsupphandling.

 

Läs mer

 

2018-03-01

Asfaltskolan erbjuder utbildningar i hur mallen kan användas vid kommunal upphandling av asfaltbeläggningar.

 

Läs mer

 

2018-03-01

För frågor angående SBUF-mallen, kontakta Mats Werner, COWI.

 

Skicka förfrågan till Mats Werner

 

Gå till Nyhetsarkivet

 

Asfaltskolan               Box 4022       195 04  Rosersberg                     Tel: 08-590 049 06               Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se