top

 

Beställ din egen asfaltutbildning från Asfaltskolan

Asfaltskolan introducerar möjligheten att få en egen intern information om asfaltbeläggningar.

 

Uppstartsmöte för Utförare

Huvudföreläsare är Rolf Lindroth, AsfaltRåd i Skövde (tidigare Vägverket Konsult). Även ytterligare föreläsare kan komma att medverka.

 

Halvdag:

Vad är: Asfaltbetong / Bindemedel / Stenmaterial / Tillsatsmedel / Klistring / Försegling / Vältning / Separationer

 

Heldag:

Vad är: Asfaltbetong / Bindemedel / Stenmaterial / Tillsatsmedel / Klistring / Försegling / Vältning / Separationer samt Allmänt om AMA / Exempel på beställarens strategi / Att härleda fel på beläggningen till misstag i utförandet / Enkla lagningsmetoder

 

Max antal deltagare per kurstillfälle: 30 personer.

 

 

Beläggningsplanering för Beställare

forsegling_sHuvudföreläsare är Rolf Lindroth,  AsfaltRåd i Skövde (tidigare Vägverket Konsult). Även ytterligare föreläsare kan komma att medverka.

 

Heldagskurs:

Underlag till Riktlinjer, Strategi och långsiktig Planering för Drift och Underhåll av asfaltbeläggningar

 

Max antal deltagare per kurstillfälle: 30 personer

 

Kretsloppsanpassat underhåll av bitumenbundna lager

Huvudföreläsare är Rolf Lindroth,  AsfaltRåd i Skövde (tidigare Vägverket Konsult). Även ytterligare föreläsare kan komma att medverka.

 

Heldagskurs:

Vad är asfalt, och ingående material? Vilka olika beläggningstyper kan förekomma? Hur kan asfalt återvinnas? Olika tekniker för återvinning på väg och i asfaltverk. Kall, halvvarm eller varm återvinning. Undersökningsmetoder. Hur hanteras asfalt som innehåller stenkolstjära?

Kursen baserat på AMA Anläggning som hänvisar till Trafikverkets Krav på Bitumenbundna lager.

Andra referenser är Trafikverkets aktuella regler och anvisningar för bitumenbundna lager.

Max antal deltagare per kurstillfälle: 30 personer

Transport av asfaltmassa

Huvudföreläsare är Conny Andersson, CA-Konsult. Dessutom medverkar föreläsare från entreprenadföretag och beställarorganisationer.

 

Kurslängd: en dag

Kursen vänder sig till chaufförer och transportledare inom åkerier, logistik, -transport- och fraktföretag som transporterar asfaltmassa.

 

Innehåll

Vad är asfaltmassa? / Faktorer som påverkar beläggningskvaliteten / Lastning och lossning / Separationsrisk i asfaltmassor / Vägverkets tekniska föreskrifter / Hur organiseras en arbetsplats med maskinläggning? Vilka krav ställs på tider, temperaturer, leveranser och kvalitet? / Logistik och tidhållning / Lastbestämmelser på allmänna vägar

 

ID06

Efter genomförd/godkänd kurs får du utbildningen registrerad i ID06 Kompetensdatabas.

Max antal deltagare per kurstillfälle: ca 20 personer.

 Aktuellt

- Uppstartskurs

- Kurs om beläggningsplanering för beställare

- Kretsloppsanpassat underhåll av bitumenbundna lager

Kursavgift (inkl förberedelser, kursledning och administration)
Heldag: 35.000 kr. Halvdag: 25.000 kr (kostnader i samband med resa och ev övernattning tillkommer)

Kursdokumentation och eventuella kursintyg:
100 - 200 kr per deltagare (beroende på omfattning).

 

Kurslokal, mat etc tillhandahålles av uppdrags-givaren, men kan även arrangeras av Asfaltskolan mot särskild ersättning. Samtliga prier är exklusive moms. För beställning, eller ytterligare information kontakta Glenn Lundmark, tel: 08-590 956 62.

 

Transport av asfaltmassa

Kursavgift (inkl förberedelser, kursledning och administration)

Pris: 35.000 kr (kostnader i samband med resa och ev övernattning tillkommer)

Kursdokumentation samt kursintyg och asfaltkörkort: 400 kr per deltagare.

 

Kurslokal, mat etc tillhandahålles av uppdrags-givaren, men kan även arrangeras av Asfaltskolan mot särskild ersättning. Samtliga prier är exklusive moms. För beställning, eller ytterligare information kontakta Glenn Lundmark, tel: 08-590 956 62.

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se