top

 

Tankdagen 2014

Seminarium om tankbeläggningar 27 mars 2014.

Inbjudan med progran

Anmälan

Dokumentation från Tankdagen 2014-03-27

Program

(pdf för utskrift)

Inledning om Tankgruppen - Rickard Melin, Trafikverket

Trafikantaspekter - Jan-Erik Lundmark, Trafikverket

Synpunkter från Riksorganisationen Enskilda vägar (REV) - Leif Kronkvist, REV

Nya produkter för tankbeläggningar- Jenny-Ann Östlund, Nynas

Bitumen ur ett miljöperspektiv - Karin Hennung, Nynas

Maskiner för tankbeläggningar - Thomas Eriksson, TVM AB

Regelverk (inkl AMA13) + CE-märkning - Kenneth Lind, Trafikverket        

”Tankar för dagen” Erfarenheter från Jönköping med omnejd - Ingemar Gustafsson

Tankbeläggningar: Synpunkter från Trafikverket - Pär Eliasson, Trafikverket

Tankbeläggningar, Y1, IM och IMT: Synpunkter från entreprenörerna - Erik Hassellund, SKANSKA / Tomas Brodin, NCC Roads

Försegling: Synpunkter från entreprenörerna - Mansour Ahadi, SVEVIA

Vad har vi lärt oss av de senaste årens FoU? - Nils-Gunnar Göransson, VTI

Miljövänligt med tankbeläggningar - Sven Brodin, Tyresö kommun

Internationell utblick - Karl Hillgren, Akzo Nobel

Diskussion / Avslutning

 Aktuellt

Tankdagen

27 mars 2014

Plats: NCC, Vallgatan 5, Solna

 

Dokumentation

Dokumentation från Tankdagen mars 2014

 

 Arkiv

Tankdagen april 2008

Tankdagen mars 2007

Tankdagen oktober 2005

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se