top

 

Praktiska frågor

Kursanmälan

Du anmäler dig enklast genom att använda hemsidans digitala anmälningsblankett. Det

går även att skicka motsvarande uppgifter per post till: Asfaltskolan, Box 4022, 195 04

Rosersberg eller faxa till 08-590 049 29.
Det går även bra att ringa tel: 08-590 049 06.

 

Sista anmälningsdag

Se respektive kurs vilket datum som gäller.

 

Bekräftelse/Kallelse

För att Du ska veta att din anmälan kommit oss tillhanda skickar vi en bekräftelse till dig. Om du anmäler dig via hemsidans anmälningsblankett får du bekräftelse med Epost, förutsatt att du angivit korrekt E-postadress. Närmare kurstillfället sänder vi kallelse med deltagarförteckning, program och övrig kursinformation. OBS! Vi rekommenderar att du väntar med ev. resebokning (eller beställer biljetter med avbokningsskydd) tills du erhållit kallelse till kursen.

 

Reservation för ändringar

Om antalet anmälda deltagare till kurserna är fler än vi kan ta emot, ställer vi dig automatiskt på väntelista till nästkommande aktuella kurs, vilket meddelas skriftligt. Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt antal deltagare förbehåller vi oss rätten att inställa den eller uppskjuta kursstarten, vilket vi också meddelar skriftligt till deltagaren.

 

Vi förbehåller oss också, i mån av behov, rätten att byta kursgård/kurshotell under kurssäsongen.

 

Kursavgift

Kursavgiften faktureras före kursstart. OBS! Mervärdeskatt tillkommer på kursavgiften.

 

Kost och logi

Du anger i samband med anmälan om rum önskas (= helpension). Om du inte ämnar bo på hotellet eller kursgården anmäler du dig som daggäst. Som daggäst debiteras du endast för kaffe och lunch. Det går även att komplettera med middagar. På vissa hotell ingår även en lokalkostnad i priset för helpension respektive dagpaket. Obs att all bokning/ändring av logi skall göras via Asfaltskolan. För anmälan inkommen senare än sista anmälningsdagen kan rum inte garanteras.

 

Kostnad för kost och logi

Kostnad för kost och logi faktureras av hotellet alternativt betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. På vissa hotell tillkommer faktureringsavgift.

 

Observera hotellens avbokningsregler för mat och logi. Avbokning av logi&måltidspaket som sker senare än 5 arbetsdagar innan aktuellt kursdatum debiteras med 100%.

Anmärkning:

1. På en del kurser kan kvällsundervisning förekomma

2. I vissa fall ingår kostnad för konferenslokal i dagpaket respektive helpensionspris.

3. I vissa fall ingår kostnad för lunch och kaffeservering i kurspriset.

4. Eventuell logi i samband med endagskurser bokar Du själv.

Avbokning

Vill du avbeställa ditt deltagande i utbildningen måste du göra detta senast 3 veckor innan kursen börjar, annars debiteras halv kursavgift. Vid avbokning senare än 1 vecka före kursstart debiteras hel avgift, det är dock tillåtet att skicka ersättare. Vid avbokning pga sjukdom (intyg av arbetsgivare) debiteras 10% av kursavgiften, oavsett när avbokning sker.

 

För logi&måltidspaket på kurshotellen gäller att avbokning som sker senare än 5 arbetsdagar innan aktuellt kursdatum debiteras med 100%.

 Aktuellt

I samarbete med Sveriges Kommuner och

Landsting och Sveriges Byggindustrier:

 

Asfaltdagar 2018:

Malmö 21 nov
Stockholm 22 nov

 

Läs mer: Klicka här!

 

Information

För ytterligare upplysningar om bokningar, fakturering m.m, kontakta:

Mia Farine

Tfn: 08-590 049 06
Fax: 08-590 049 29

info@asfaltskolan.se

 

Frågor rörande kursprogram etc, kontakta:

Glenn Lundmark
Direkttel: 070-852 09 72
glenn.lundmark@ncc.se

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se