top

 

Asfaltskolans policy

Asfaltskolan skall främja asfaltsektorns kompetensutveckling och kompetensförsörjning genom att bedriva utbildning och information i asfaltteknik och närliggande frågor. Asfaltskolan skall för detta ändamål aktivt bevaka marknaden och eventuella omvärldsförändringar. Asfaltskolan skall för att kunna hålla bredd och kompetens, kunna samarbeta med alla förekommande aktörer såsom företag från näringslivet, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt branschorganisationer.

 

Utbildnings- och informationstillfällena skall vara öppna för alla. Asfaltskolan skall verka för en hållbar utveckling, och uppmana till användandet av bästa tillgängliga teknik för hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. Asfaltskolan skall vidare förespråka god etik och mångfald.

 

Alla Asfaltskolans möten, kurser och seminarier skall följa god etik och gällande konkurrenslagstiftning i Sverige och EU. Pågående upphandlingar, anbud, individuella företags priser mm skall aldrig visas, nämnas eller diskuteras. Allmän information om kostnader och marknadsandelar som finns publicerad och är allmänt tillgänglig är dock tillåten att nämnas på kurser och seminarier.

 Aktuellt

2018-04

Brukar Du få Asfaltskolans kurskatalog i brevlådan? Kurskatalogen skickas ut under första veckan i september. Har Du inte fått katalogen, kontakta Asfaltskolans kansli på tel: 08-590 049 06.

 

Läs mer om våra kurser

  

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se