top

 

Metodbeskrivningar

 FAS metoder har getts ut av FAS - Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige. Metoderna har utarbetats av olika arbetsgrupper inom FAS Tekniska utskott. Efter upplösningen av FAS finns FAS metoder tillgängliga för gratis nedladdning från Asfaltskolans hemsida.

 

Observera att ingen ytterligare uppdatering av FAS metoder kommer att ske. En övergång till SS-EN-metoder och TRVMB (Trafikverkets metodbeskrivningar) sker succesivt. Efter avvecklingen av FAS har Metodgruppen fortsatt att existera som en fristående grupp, bla med syfte att medverka vid införandet av CEN-standarder.

 

Våren 2008 ombildades Metodgruppen på initiativ av Vägverket (nuvarande Trafikverket).
Den "nya" Metodgruppen består av en styrgrupp samt fyra arbetsgrupper. En för ballast och obundet material, en för asfaltmaterial, en för bitumen och en för oförstörande provning..
Metodgruppen är branschsammansatt och skall ha övergripande ansvar för provningsmetoder för såväl obundna som bitumenbundna material och lager. Metodgruppen skall arbeta med frågor som rör bindemedel, tillsatsmedel, obundna material, ballast, asfaltmassa och asfaltbeläggning. Metodgruppen skall verka för att ändamålsenliga laboratorie- och fältmetoder finns tillgängliga eller tas fram om behov föreligger. I metodarbetet ingår förutom fokus på provning/mätning/utrustningar även miljöfrågor. En god arbetsmiljö skall föreligga för personalen som arbetar på väglaboratorier eller vid mätningar i fält. I framtiden kan även metoder som mäter energiåtgång eller emissioner (miljöpåverkan) bli mer aktuella för väglaboratorier.
De olika arbetsgrupperna har nära kontakt med de tekniska kommittéer som arbetar med Europastandardiseringen och även med andra branschsammansatta grupper, t ex tankbeläggningsgruppen. Metodgruppen skall vara ett forum där branschens olika aktörer skall ha möjlighet att framföra synpunkter på allt som berör provning och mätning vid produktion av vägmaterial och vid kontroll av lager/vägyta i vägkonstruktionen.


Läs mer på Metodgruppens hemsida: www.metodgruppen.nu

För ytterligare information om status på gamla FAS-metoder, kontakta Metodgruppens ordförande Torbjörn Jacobson, Trafikverket.

 

Om inte Acrobat Reader redan är installerad på Din dator, klicka på ikonen nedan och följ instruktionerna så tankar Du hem den från Adobe's hemsida. Vid problem att läsa pdf-filer från denna sida: kontrollera att Du har den senaste versionen av Acrobat Reader.

 

 

reader_icon_special

Ladda ner Adobe Reader

 

 Arkiv

 FAS metoder

(Lista, öppnas i nytt fönster)

 

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se