top

 

Länkar

Länkar till andra intressanta hemsidor:

Svenska hemsidor:

TRV

Trafikverkets tekniska dokument i webbutiken

NVF

Nordiska Vägtekniska Förbundet

Metodgruppen

Tankgruppen

SBMI

Sveriges Bergmaterialindustri


Information om ​TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager och andra dokument

Viktiga Trafikverksdokument för beläggningsbranschen

Svenskt VägCentrum

Kallteknik, återvinning, arbetsmiljö mm

LIR - LandskapsIngenjörernas Riksorganisation

LIR är en rikstäckande organisation som vänder sig till samtliga branscher som verkar inom utemiljösektorn.

BEUM

Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö

OPTIMASS

OPTIMASS - Integrerad materialförvaltning

Utländska hemsidor:

 

Asphalt Institute

 

NCAT

National Center for Asphalt Technology, USA

Norsk Asfaltforening

Veiteknisk Institutt, Norge

Norsk kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt

EAPA

European Asphalt Pavement Association


NAPA

Asfaltentreprenörernas förening i USA

APA

Asphalt Pavement Alliance, USA

Eurobitume

Europeiska Bitumenföreningen

AAPA

Australian Asphalt Pavement Association (AAPA)


Sustainable Pavement

 

www.driveasphalt.org

Information om bla bullerdämpande asfalt

The Asphalt Pavement Alliance (samverkan mellan NAPA och Asphalt Institute)

Rubber Pavements Association

Amerikansk förening för gummiasfalt

RSTA - Road Surface Treatments Association

The trade association for the surface dressing, slurry-micro surfacing, high friction and allied treatments industries (Engelsk förening för ytbehandling)

 
Road Institute

Riyadh, Saudiarabien

 

Asphalt

Tysk sida med information om användningsområden för färgad asfalt mm

 

Highways Agency

Department for Transport UK: Design Manual for Roads and Bridges

Warm-mix asphalt

Amerikansk hemsida om lågtempererad asfalt

MPA - Mineral Products Association

Storbritanniens branschorganisation för bergmaterial och asfalt

IMAA International Mastic Asphalt Association

Internationella gjutasfaltföreningen

ROADTEX Network

Portal till information om underhåll av lågtrafikerade vägar i nordiskt klimat

 

 Aktuellt

 

 

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se