top

 

Hälsa, säkerhet och miljö

Länkar till information om stenkolstjära

Tjära i asfaltbeläggningar - Gemensamma rutiner för Stockholm, Göteborg och Malmö

2003-09-01

 

Återvinning av asfaltmassor innehållande stenkolstjära

Sammanfattande slutrapport av SBUF-projekt

2003-09

 

Stenkolstjära i asfaltmassor

Lägesrapport från SKL - Sveriges Kommuner och Landsting, med råd och rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning

2003-05

 

VTI Notat N45-2002: Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor - påverkan på omgivningsmiljö. Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002

 

VTI Notat N49-2000: Mellanlagring av asfalt. Utlakning från vägbeläggningsmaterial innehållande stenkolstjära

 

Vägverket publikation 2004:90: Hantering av tjärhaltiga beläggningar

 

Vägverket 2006-08-22 Sammanställning av Åsa Lindgren: Återvinning av tjärasfalt

 

SIG Statens Geotekniska Institut: Rapport V 486:

Mellanlagring av asfalt Delrapport 4 - Utlakning från vägbeläggningsmaterial innehållande stenkolstjära

 

Vidhäftningsmedel i asfaltmassa

Information från FAS Miljöutskott om vidhäftningsmedel

(pdf 70 kB)

 

Övrigt

IARC-studie av cancerrisk för asfaltarbetare

(pdf 48 kB)

Sammanfattning av Tom Karlsson, Sigtuna (tidigare ledamot för Skanska i FAS Miljöutskott)

 

 Aktuellt

 

 

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se