top

 

Gymnasieutbildning

Tullängskolan i Örebro – möjlighet till återväxt i branschen

Sveriges enda specialistutbildning för blivande asfaltarbetare, Tullängsskolan i Örebro, erbjuder elever på den treåriga gymnasielinjen för väg- och anläggningsarbetare att gå det tredje året på Asfaltlinjen. Kombinationen av teori och praktik ger eleverna unik erfarenhet och kompetens. Sedan april 1998 får skolan anordna utbildningen som en lokal gren med riksrekrytering.

 

För asfaltbranschen innebär Asfaltlinjen en viktig möjlighet till återväxt - branschen har idag en åldersfördelning bland yrkesarbetare som kommer att innebär en betydande nyrekrytering inom de närmaste åren. På Tullängens gymnasium finns en 1200 kvm värmeisolerad hall med ventilationsanordning för att kunna träna med anläggningsmaskiner inomhus. Här kommer Tullängens asfaltelever öva sig i att köra asfaltläggare, vält och klistermoped under vinterhalvåret.

 

Asfaltskolan mentor

Asfaltlinjen har planerats i samarbete med Asfaltskolans Utbildningsråd (tidigare FAS Utbildningsutskott), BYN - Byggnadsindustrins yrkesnämnd, SEKO - Facket för service och kommunikation samt asfaltentreprenörer i Örebro. Asfaltskolan har försett skolan med utbildningsmaterial och varit med och utformat upplägget på utbildningen. Idag fungerar man även som mentor, hjälper till med kontakter i branschen och står som referens till skolan.

 

Branschen stöttar

Under utbildningen ges eleverna tillfälle att lägga asfalt under instruktion och branschen har ställt upp med mycket maskinell utrustning. Till exempel har entreprenadföretagen i Örebro ordnat med asfaltläggare, vält och klistermoped. Dessa maskiner kan man nu även köra i skolans unika ventilerade inomhushall på 1 200 kvm.

– Det är viktigt för Tullängsskolan att ha bra kontakt med branschen. Det är positivt om man får externa uppdrag eftersom killarna får komma ut och prova på det verkliga livet.

 

I elevernas kurspaket ingår flera praktikperioder. Meningen är att eleverna skall kunna utföra praktiken på företag på hemorten där de sedan, efter avslutad utbildning, kan få möjlighet till jobb. Tack vare den specialdesignade utbildningen får branschen in ny välutbildad arbetskraft vilket kan säkra återväxten och höja kompetensen.

 Aktuellt

Asfaltskolan uppmanar!

För att få en bra bredd är det viktigt att Asfaltgymnasiet får sökande från hela Sverige. Alla entreprenörer som har kontakt med ungdomar på väg- och anläggningslinjen, och som visat intresse för asfaltarbete, uppmanas att kontakta dessa och informera om möjligheten att välja asfaltlinjen vid Tullängsskolan i Örebro.

 

Asfaltlinjen

 

Asfaltlinjen

Tid för gren: 1 År

Antal platser: 16

Förkunskapskrav: Anläggning A

Upptagningsområde: Hela riket

Studieekonomi: Studiehjälp/Studiemedel, beroende av ålder

Boende: Information kring boende, kontakta Tullängsskolan

 

Kursinnehåll

1. Grundkurs asfaltbeläggningar

2. Tillverkning

3. Överbyggnad

4. Utläggning

5. Maskinkunskap

6. Specialmetoder

7. Tankbeläggningar och underhållsmetoder

 

Kontakt

För ytterligare information vänder du dig till;
Asfaltskolan: Glenn Lundmark, tel: 08-590 956 62

 

Tullängsskolan: Kjell Bister, tel: 019-21 10 00


Tullängsskolan har cirka 1000 elever och bedriver yrkesinriktade utbildningar, bl a bygg-, el-, fordons- och industriprogrammet. Man har även uppdrags- och komvuxutbildningar.

 

Tullängsskolan

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se