top

 

Om Asfaltskolan

Asfaltskolan är en neutral, opartisk utbildning som riktar sig till hela branschen. Asfaltskolans verksamhet leds av ett Utbildningsråd.

 

Asfaltskolan vänder sig till hela asfaltbeläggningsområdet och representerar genom sitt utbildningsråd samt lärarkår, både entreprenörer, statliga verk, forskningsorgan, kommuner, material-/maskinleverantörer samt konsulter. Asfaltskolan finansieras genom intäkter från publikationer och kursverksamhet.

 

Asfaltskolan är organiserad som en fristående enhet med administration tillhandahållen av NCC Industry. NCC Industry svarar för den affärsmässiga delen och fungerar som kansli som ger service åt utbildningsråd och kursverksamhet.

 

Kursinriktning - se Asfaltcirkeln t.h samt
Asfaltskolans kursmatris (pdf 30 kB)

 

 Kurskatalog

 

Vill Du ha Asfaltskolans kurskatalog, kontakta Asfaltskolans kansli på tel: 08-590 049 06.

 

 

Läs mer om våra kurser

  

Beställ licens för Asfaltboken på Internet

 

 asfaltboken_2016_S.jpg

 

 

 

För ytterligare information: Klicka här!

 

 

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se