Asfaltdagar 2007
Dokumentation från de tekniska föredragen på Asfaltdagarna 2007 i Malmö och Stockholm

Tips: Om det går trögt att läsa bildspelen genom ett web-fönster: Ladda ner filerna på hårddisken genom att högerklicka på länken och "spara mål som". Öppna sedan direkt med Adobe Acrobat. (När man öppnar pdf-filerna i Explorer så kan det ta tid för programmet att "rita" klart alla bilder.)
BLOCK 1 - TILLVERKNING, TRANSPORTER Color

Blockledare: Henrik Sjöholm, Skanska

Tillverkning varmmassa i asfaltverk (pdf 350 kB)

Ingmar Andersson, Skanska

 
Logistik från verk till läggare ur kvalitetssynpunkt (pdf 260 kB)

Ingemar Celin, SÅAB

Hur ser framtidens asfaltverk ut ur ett miljöperspektiv? (pdf 300 kB)

Bo Svensson, Stig Machine

 
BLOCK 2 - VAL AV BELÄGGNING MED ELLER UTAN DUBBDÄCK

Blockledare: Nils Ulmgren, NCC

Dagens situation: Dubbdäck (VTI:s slitagemodell) (pdf 350 kB)

Torbjörn Jacobsson, VTI

 
Morgondagens situation: Inga dubbdäck? Vilka möjligheter öppnas för val av beläggning? (pdf 290 kB

Lennart Holmqvist, PEAB
Miljö och säkerhet. Miljöpåverkan i kommuner (pdf 50 kB)

Örjan Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting

 
Hur påverkas trafiksäkerheten? (pdf 100 kB)

Gudrun Öberg, VTI

BLOCK 3 - METODER OCH SYSTEM FÖR KOMMUNAL VÄGHÅLLNING

Blockledare: Peter Ekdahl, Ramböll

Beslutsunderlag för beläggningsunderhåll (pdf 400 kB)

Mikael Anderson, Kävlinge kommun

Beslutsunderlag för beläggningsunderhåll (pdf 440 kB)

Peter Mauritzon, Ramböll

Att använda informationsteknologi för gatuarbeten (pdf 900 kB)

Bjorn Nordgaard Lassen, Ramböll Danmark

Att använda informationsteknologi för gatuarbeten (pdf 150 kB)

Kenneth Hätting, Grontmij / Carl Bro