Asfaltdagar 2006
Dokumentation från de tekniska föredragen på Asfaltdagarna 2006 i Malmö och Stockholm

Tips: Om det går trögt att läsa bildspelen genom ett web-fönster: Ladda ner filerna på hårddisken genom att högerklicka på länken och "spara mål som". Öppna sedan direkt med Adobe Acrobat. (När man öppnar pdf-filerna i Explorer så kan det ta tid för programmet att "rita" klart alla bilder.)
BLOCK 1 - Asfaltens ryggrad och limförband Color

Blockledare: Lennart Holmqvist, PEAB

Stenmaterial - historia, framställning, teknik, material, vision (pdf 1,6 MB)

Jan Bida, SBMI

 
Stenmaterial - vidhäftning (pdf 340 kB)

Erik Malmqvist, PEAB

Grunderna i ämnet polymerer (pdf 145 kB)

Helena Lincoln, Nynäs

 
BLOCK 2 - Entreprenörernas teknikutveckling i kommunerna

Blockledare: Jan-Erik Larsson, LFV Teknik

Sopsand i asfaltmassor (pdf 285 kB)

Johan Brus, NCC

 
Återvinning av halkbekämpningssand i asfalten (pdf 75 kB

Jan Eriksson, Sundsvalls kommun
Asfalt med cementslam på utsatta platser (pdf 205 kB)

Lars Jansson, PEAB

 
Beständiga cirkulationsplatser, farthinder (pdf 1,9 MB)

Anna Kanschat, Malmö Gatukontor

PMB för rätt funktion (pdf 520 kB)

Tom Karlsson, Sigtuna kommun

BLOCK 3 - Nya sätt att upphandla

Blockledare: Nils Ulmgren, NCC

Mariestadsprojektet efter ett år (pdf 240 kB)

Kristina Gradin, NCC

Mariestadsprojektet efter ett år (pdf 315 kB)

Ulf Vallgren, Mariestads Kommun

BLOCK 4 - Tyst asfalt, resultat

Blockledare: Henrik Sjöholm, SKANSKA

Internationella exempel (pdf 400 kB)

Patrik Carlsson, Kvalitetsasfalt

Drift och funktion (pdf 1,5 MB)

Roger Nilsson, SKANSKA

Funktionsupphandling av tyst asfalt (pdf 1,6 MB)

Åke Sandin, Trafikkontoret Göteborg