Asfaltdagar 2005
Dokumentation från de tekniska föredragen på Asfaltdagarna 2005 i Malmö och Stockholm

INLEDNING

Åke Sandin

Asfaltbranschens framtid (pdf 580 kB)

Bengt Jäderholm, FIA

 
BLOCK 1 - UPPHANDLING Color

Blockledare: Henrik Sjöholm, Skanska

BLOCK 1 - UPPHANDLING

Långa funktionskontrakt i danska kommuner (pdf 500 kB)

Mikael Thau, LOTCON

 
Underhållsbeläggning med 15 års funktionsansvar (pdf 250 kB)

Ulf Vallgren, Mariestads Kommun

 
Utveckling av beläggningsunderhåll i Malmö Stad (pdf 700 kB)

Mats Lawesson, Malmö Stad, Per-Ola Andersson, Skanska

 
BLOCK 2 - ASFALTBELÄGGNING I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE

Blockledare: Nils Ulmgren, NCC Roads

Utsatta körytor - Problem och teknisk utformningt (pdf 430 kB)

Anna Kanschat, Malmö Gatukontor

 
PM 10 - Partiklar i trafikmiljör (pdf 750 kB)

Mats Gustafsson, VTI

 
Q-City - Buller i trafikmiljö (pdf 280 kB)

Åsa Stenman, Acoustic Control AB

BLOCK 3 - KRAV OCH KONTROLL MED FUNKTION

Blockledare: Peter Ekdahl, Ramböll

NCC - Gävle-Sandviken-Ockelbo (pdf 40 kB)

Per Centrell, Ramböll

Leif Liljeberg, Gävle Kommun

Stefan Skalman, NCC

Teknikutveckling med funktion

Beställare (pdf 370 kB) Martin Wester, Helsingborgs Kommun

Entreprenör (150 kB) Christer Jonasson, PEAB

BLOCK 4 - OPTIMALA VÄGBYGGNADS- OCH UNDERHÅLLSKONCEPT

Blockledare: Lars Jansson, PEAB

SWEPAVE för bättre totalekonomi och ökad livslängd - exempel från Helsingborgs hamn (pdf 600 kB)

Nils Rydén, PEAB

Lars Jansson, PEAB

Armering mot tjälsprickor - exempel från Borlänge kommun (pdf 590 kB)

Sture Gamnis, Borlänge Kommun

Föryngring med tankbeläggning - exempel från Oskarshamn kommun (pdf 385 kB)

Niclas Johansson, Skanska

Lars Ivar Fält, Oskarshamn Kommun