Asfaltdagar 2004
Dokumentation från de tekniska föredragen på Asfaltdagarna 2004 i Malmö och Stockholm

Bitumen

Från råolja till bitumen (pdf 300 kB)

Val av bitumen (pdf 300 kB)

Karin Hennung, Nynäs

 

Klibbfritt klister (pdf 1,8 MB)

Olle Larsen, Kolo Veidekke

 

Tunnskiktsbeläggningar (pdf 1,8 MB)

Ola Sandahl, Vägverket Region Väst

Åke Sandin, Svenska Kommunförbundet/Trafikkontoret Göteborg

 

 Information om aktuella SBUF-projekt
Polymerbitumen samt beständiga beläggningar (pdf 90 kB)

Lars Jansson, PEAB

 

Information om aktuella SBUF-projekt

Branschgemensam utveckling: vändskakprovning av finmaterial+bitumen, perpetual pavements mm (pdf 427 kB)

Robert Lundström, NCC Roads

 

Asfaltgranulat som obundet bärlager (pdf 1,3 MB)

Johannes Segerpalm, Skanska Asfalt och Betong

 

Bullerdämpande beläggning (pdf 900 kB)

Roger Nilsson, Skanska Asfalt och Betong

OBS! Om bilderna inte framträder vid visning över webgränssnittet, spara pdf-filen på hårddisken och öppna direkt med Acrobatprogrammet genom att söka rätt på filen och dubbelklicka.