top

 

Asfaltdagar

Asfaltdagar - Endagarskonferenser med information och nyheter inom asfaltområdet.


Asfaltforum är ett nätverk i asfaltbranschen som verkar genom att bjuda in representanter för olika intressenter. Detta görs i samarbete med SKL-Sveriges Kommuner och Landsting och BI-Sveriges Byggindustrier.

Asfaltforum, som är öppet för alla, ska verka för att branschgemensam kunskap och erfarenhet sprids genom årligen återkommande Asfaltdagar med olika teman.

Program 2018: Klicka här!

Anmälan: Klicka här!

Tid och plats Asfaltdagar 2018

Onsdag 21 november på Börshuset, Malmö.

Torsdag 22 november på Vasateatern, Stockholm.

Avgift

Deltagaravgiften för Asfaltdagarna är 1 700 kr + moms. I priset ingår lunch och övrig förtäring enligt

programmet, samt dokumentation på Internet.

 

Anmälan: Klicka här!

Asfaltforum har följande medlemmar:

·         Peter Ekdahl, Ramböll

·         Katarina Ekblad, Skanska

·         Mats Wendel, PEAB

·         Glenn Lundmark, Asfaltskolan

·         Per-Ola Möller, Nynas

        ·         Karl-Johan Aksell, NCC Industry

        ·         Kristina Martinsson, Trafikverket

·         Anders Ficks, Svevia

 Aktuellt

I samarbete med Sveriges Kommuner och

Landsting och Sveriges Byggindustrier:

 

Asfaltdagar 2017

Ljusskylt_Vasagatan-2.jpg

  Dokumentation från Asfaltdagen 2017

 

 Arkiv

Asfaltdagen 2017

Asfaltdagen 2016
Asfaltdagen 2015

Asfaltdagen 2014

Asfaltdagen 2013

Asfaltdagen 2012
Asfaltdagen 2011

Asfaltdagen 2010

Asfaltdagen 2009

Asfaltdagen 2008

Asfaltdagen 2007

Asfaltdagen 2006

Asfaltdagen 2005

Asfaltdagen 2004

Asfaltdagen 2002

Asfaltdagen 2001

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se