top

 

Tankdagar

Tankgruppen

Tankgruppen arrangerar informationsdagar för att sprida kunskap om aktuella frågor om tankbeläggningar. Det kan gälla användningsområden, materialfrågor, beläggningstyper, kontrollmetoder mm.

 

Tankgruppen är ett forum för frågor som rör FoU, teknik, material, miljö, provningsmetoder, regelverk och kompetensutveckling inom tankbeläggningsområdet. Gruppen består av representanter för beställare, entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, transportörer, utbildnings- och forskarvärlden.

Inriktning:

 

• Initiera, utveckla och stödja ny teknik och
FoU-projekt.

• Verka för utbildning och ökad kompetens genom kurser och seminarier

• Vara remissinstans för regelverk och standardisering

• Belysa och sprida tekniken inom företag och omvärld

• Allmänt bevaka och främja tankbeläggningsområdet

 

Målet är att tankbeläggningar ska utvecklas och anpassas efter de behov och krav som samhället ställer, bland annat ifråga om beständighet, prestanda, kostnadseffektivitet, miljö och trafiksäkerhet.

 tankgruppen_S.jpg

Läs mer på Tankgruppens hemsida: www.tankgruppen.nu

 

 Aktuellt

Kurs om tankbeläggningar

Läs mer...

 

 Arkiv

Tankdagen 27 mars 2014

Workshop om tankbeläggningar april 2008

Tankdagen mars 2007

Tankdagen oktober 2005

 

Asfaltskolan               Box 4022        195 04  Rosersberg              Tel: 08-590 049 06              Fax: 08-590 049 29               info@asfaltskolan.se